Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU UTVRĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I OSTALIH NOVINA U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA


U organizaciji kompanije Paragraf, dana 07.10.2015. godine u Novom Sadu održano je savetovanje pod nazivom "Utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava od jeseni 2015. pa do 31. decembra 2018. godine i ostale novine u poslovanju javnog sektora".

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnike Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravnog suda kao i urednike stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

U prvom delu savetovanja koji je bio posvećen utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru predavanja su održali: Mila Pejčić, glavni i odgovorni urednik stučnog časopisa "Budžetski instruktor" i predstavnik Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na temu primene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), sa posebnim osvrtom na ulogu i obaveze lokalne samouprave prilikom sprovođenja racionalizacije.

Drugi deo predavanja bio je posvećen ostvarivanju i zaštiti prava zaposlenih u postupku racionalizacije,  smernicama za izradu akata u postupku racionalizacije, novima u propisima koji se odnose na javni sektor kao i najavama novog sistema plata u javnom sektoru. U okviru ovog dela savetovanja, predavanja su održali:

• Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, koja je govorila o postupcima za ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih prilikom određiivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru;

Ranko Jerković, urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" koji je dao pregled akata koji je potrebno doneti u postupku racionalizacije, kao i smernice za izradu tih akata;

Mila Pejčić, koja je govorila o novom sistemu plata kod korisnika javnih sredstava, gde je bilo reči dokle se stiglo u pripremi regulative i koje su trenutne aktivnosti nadležnih organa;

Marko Jekić, urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" koji je govorio o novinama koje se odnose na Registar zaposlenih i rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora.

Na kraju svakog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih. Najviše nedoumica bilo je u vezi sa članom 20. ovog zakona, to jest prestanka radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju.

Na savetovanju je predstavljen i Priručnik za određivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji se može kupiti po specijalnoj pretprodajnoj ceni na savetovanjima.

U petak 09. oktobra 2015. godine na istu temu biće održano savetovanje u Beogradu.

Izvor: Redakcija, 07.10.2015.