Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: PISANI TEST ZA JAVNE TUžIOCE PROšLO 14 OD 36 KANDIDATA


Od 36 kandidata za tužioce u javnim tužilaštvima u Srbiji, koji ne dolaze iz redova tužilaca ili sudija, samo je 14 položilo pisani test Državnog veća tužilaca (DVT) i imaće priliku da svoje programe rada tužilaštva predstave i usmeno pred Komisijom za izbor.

Na listi koja je objavljena na sajtu DVT, 13 kandidata osnovna i viša tužilaštva je položilo test, a 18 njih nije.

Od tri kandidata za tužioca za organziovani kriminal dva nisu prošla test, dok je jedan kandidat položio i to sa maksimalnim brojem od 50 bodova.

Dva kandidata za tužioca za ratne zločine nisu položili pisani test, a uspešnih nije bilo.

Ostali kandidati za javne tužioce koji su već nosioci javnotužilacke funkcije ili dolaze iz redova sudija, ne polažu test, već u toku ove sedmice predstavljaju usmeno svoj program za organizaciju i unapređenje rada tužilaštva.

Prvi je svoj program u ponedeljak predstavio aktuelni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, a njegov konkurent apelacioni tužilac iz Beograda Tomislav Kilibarda to je učinio u utorak.

Bivša sudija za ratne zločine, koja sada radi kao advokat Gordana Petrović Božilović, a kandidovala se za funkcije tužioca za organizovani kriminal i tužioca za ratne zločine nije želela da polaže test jer smatra da je diskriminatosrki i suprotan UstavuRepublike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Ona je u dopisu DVT-u detaljno obrazložila svoj stav da test treba da polažu ili svi kandidati, bez obzira da li dolaze iz reda advokata, sudija ili tužilaca ili da se test ne polaže uopšte.

Predstavljanje programa mogu da prate strukovna udruženja i posmatrači iz međunarodnih organizacija, dok to međima nije dozvoljeno.

Prema podacima DVT-a na oglas za izbor ukupno 85 javnih tužilaca u Republici javilo se ukupno 252 kandidata.

Izbor se srpovodi za 25 viših i 58 osnovnih javnih tužilaštava, za tužilaštvo za organizovani kriminal i tužilaštvo za ratne zločine.

Za Tužilaštvo za organizovani kriminal prijavu je podnelo sedam kandidata, za tužilaštvo za ratne zločine devet, a za Više javno tužilaštvo u Beogradu šest kandidata.

Postupak koji sprovodi DVT treba da utvrdi stručnost i osposobljenost kandidata.

Na osnovu ovog postupka, petočlana Komisija DVT će sastaviti rang listu i predložiti kandidate za izbor vladi, dok će konačnu odluku o tome ko će biti javni tužilac doneti Narodna skupština Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.10.2015.