Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE ZA PORODILJE PREDUZETNICE


Preduzetnice koje su započele porodiljsko odsustvo u 2014. godini, a obavljanje delatnosti nisu privremeno prekinuli, već su nastavili da obavljaju delatnost preko ovlašćenog poslovođe, potrebno je da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, podnesu poresku prijavu za konačno utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (PPDG-1S), za period od početka godine, do nastupanja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta, na osnovu koje obveznik iskazuje konačnu obavezu po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje do početka porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Ukoliko preduzetnica u 2014. godini, prekine korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta ili odsustva sa rada radi posebne nege deteta, na osnovu nove podnete prijave PPDG-1S, u kojoj iskazuje i akontacije poreza i akontacije doprinosa, potrebno je zadužiti ga iznosom po osnovu novih akontacija, za period od prekida korišćenja odsustva, do kraja tekuće godine.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 7.10.2014.