Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZ PROCEDURE TREBA POVUĆI NOVI ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI


Predsednik Advokatske komore Vojvodine Srđan Sikimić upozorio je da je situacija u kojoj se nalazi advokatura u Srbiji rezultat urušavanja postojećeg pravnog poretka i donetih neustavnih zakona.

Advokatska komora Vojvodine je na današnjoj Konferenciji advokata članova te komore podržala odluku o protestu s obustavom rada na celoj teritoriji Srbije.

Advokati u Srbiji protestuju obustavom rada od 17. septembra i zahtevaju izmene Zakona o javnim beležnicima kako bi se i njima omogućilo da sastavljaju ugovore koje bi notari overavali, da se smanje stope za obračun paušalnog poreza i smenjivanje ministra pravde Nikole Selakovića.

  • Predstavnici komore zatražili su ocenu ustavnosti donetih zakona i zatražili da se iz procedure povuče novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, jer tvrde da njegov nacrt takođe stavlja advokatsku profesiju u nezavidan položaj.

Kako su naveli, taj zakon zadire u advokaturu, jer izjednačava javne beležnike i advokate i "ne sme biti donet po hitnom postupku".

Sikimić je dodao da će advokati nastaviti da zahtevaju otklanjanje neustavnosti u donetim zakonima, jer "samo onaj koji je te neustavnosti prouzrokovao, može da ih otkloni".

"Svako odustajanje od naših zahteva znači pristajanje na nepravnu državu, koja ne počiva na načelu vladavine prava, na ljudskim pravima i slobodama", dodao je Sikimić.

Pojedini advokati su na tribini ocenili da tada neće biti nikoga ko će brinuti kakvi se zakoni donose i kako se oni sprovode.

Izvor: RTV