Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI: Savet Vlade RS za borbu protiv korupcije navodi da nadležne institucije nemaju pouzdane podatke o javnoj imovini i traže izmene i dopune Zakona, kojima bi se uvele kaznene odredbe za kažnjavanje odgovornih lica zaduženih za vođenje evidencije nepokretnosti


Nadležne državne institucije nemaju prave i pouzdane podatke o imovini u javnoj svojini i ne postoji stvarna želja da se u toj oblasti uspostavi red, upozorava Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije.

U saopštenju je Savet naveo da je uradio Izveštaj o evidenciji nepokretnosti grada Beograda imajući u vidu važnost uspostavljanja jedinstvene i tačne evidencije imovine, koja je preduslov da raspolaganje imovinom u javnoj svojini bude transparentno čime se smanjuje mogućnost za koruptivno delovanje.

Na primeru Grada Beograda Savet je želeo da pokaže kako se sprovode mere iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije u oblasti upravljanje i raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini, pa je od Republičke direkcije za imovinu zatražio podatke o evidenciji nepokretnosti na teritoriji Beograda - zemljišta, poslovnog i službenog prostora, stanova.

U saopštenju tog nezavisnog tela se ističe da se razlikuju podaci o nepokretnostima u Beogradu koje su mu dostavili Gradska uprava, Republička direkcije za imovinu i Republički geodetski zavod i da je jedina nesporna činjenica da je ta imovina velike vrednosti.

"Činjenica da se i nakon tri godine od zadatih rokova za uspostavljanje jedinstvene baze podataka o imovini u javnoj svojini nije odmaklo od početka, nameće ozbiljno pitanje odgovornosti obveznika zaduženih za sprovođenje Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) u oblasti upravljanja i raspolaganja nepokretnostima u javnoj svojini, kao i institucija koje imaju nadzor nad njihovim radom", upozorio je Savet.

Ukazano je da "izostanak odgovornosti za vođenje evidencija o imovini, a istovremeno davanje širokih ovlašćenja pojedincima koji upravljaju i raspolažu javnom imovinom, stvara prostor za zloupotrebu te imovine i mogućnost korupcije nesagledivih razmera".

Savet je preporučio Vladi Republike Srbije da predloži izmene i dopune Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon i 108/2016) kojima bi se ponovo uvele kaznene odredbe za kažnjavanje odgovornih lica zaduženih za vođenje evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, kao i da zaduži Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da uradi nadzor nad radom Republičkog geodetskog zavoda.

Preporuka je i da Vlada zaduži Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave da preispita kapacitete Republičkog geodetskog zavoda s obzirom na broj upražnjenih radnih mesta, prosek starosti zaposlenih u Zavodu i veliki broj lica angažovanih po ugovoru, ali i da naloži Zavodu, Republičkoj direkciji za imovinu i Gradu Beogradu da zajednički predlože pravnu regulativu, na osnovu koje bi se uspostavila međusobna koordinacija, radi usaglašavanja podataka o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini.

Izvor: Vebsajt N1, 06.09.2017.
Naslov: Redakcija