Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE: Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Komitet pravnika za ljudska prava traže hitnu izmenu Zakona, jer on daje prevelika ovlašćenja Komisiji za zaštitu konkurencije, koja pokreće postupak protiv kompanija, pribavlja dokaze i na kraju i sama donosi rešenje o sporu. Smatraju ga neustavnim i štetnim po privredu i radna mesta


Država bi uskoro mogla da dođe u situaciju da plaća ogromne odštete kompanijama i preduzećima.

Postoji opasnost i da strani kapital počne da se povlači sa srpskog tržišta, čime bi uzrokovao seriju masovnih otpuštanja naših radnika. Sve ovo moglo bi da se dogodi ukoliko se uskoro ne izmeni Zakon o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013 - dalje: Zakon), koji je, prema oceni Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), "neustavan, štetan po privredu i radna mesta".

- Aktuelni Zakon je dao prevelika ovlašćenja Komisiji za zaštitu konkurencije, koja pokreće postupak protiv kompanija, pribavlja dokaze i na kraju i sama donosi rešenje o sporu - rekla je Vanja Bajović, docent Pravnog fakulteta u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Kurir, E.K., 07.09.2017.
Naslov: Redakcija