Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Zakonom je utvrđeno da organi nadležni za poslove saobraćaja i policije imaju ovlašćenje za snimanje saobraćaja u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja, kao i mogućnost da ti organi u tu svrhu ovlaste upravljača puta, javno preduzeće ili ustanovu za snimanje saobraćaja. Samo snimanje vozila od strane javnog preduzeća, kojim bi se registrovali prekršaji, i dostavljanje tih podataka policiji, u tom smislu, ne predstavlja obradu podataka o ličnosti. Javno preduzeće evidentira da je vozilo sa određenim registarskim brojem prekoračilo dozvoljenu srednju (prosečnu) brzinu na auto-putu, čime je izvršen prekršaj, ali bez saznanja o tome ko je vlasnik ili vozač istog


Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obraća se veći broj građana i novinara, povodom snimanja vozila od strane JP "Putevi Srbije" i prosleđivanja tih snimaka MUP-u, s pitanjem - da li to predstavlja povredu prava na zaštitu podataka o ličnosti?

U cilju otklanjanja mogućih dilema, Poverenik podseća da je Narodna skupština Republike Srbije, usvajajući Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon) pored ostalog, utvrdila za organe nadležne za poslove saobraćaja i policije, ovlašćenje za snimanje saobraćaja u svrhu dokumentovanja saobraćajnih prekršaja (čl.286 st.1), kao i mogućnost da ti organi u tu svrhu ovlaste upravljača puta, javno preduzeće ili ustanovu za snimanje saobraćaja (čl.286 st.2).

Poverenik ne može da ulazi u svrsishodnost i opravdanost rešenja iz Zakona koja ne spadaju u njegovu nadležnost. Što se tiče podataka o vozilima (snimak njihovog oblika i registarske tablice), oni, načelno, nisu podaci o ličnosti, jer se odnose samo na vozila, tj. stvari, ne ličnosti. Ovi podaci mogu postati podaci o ličnosti samo u slučaju kada ih je moguće povezati sa vlasnikom, odnosno kada je, na osnovu njih, moguće identifikovati vlasnika vozila. Takva mogućnost je vezana za uvid u saobraćajnu dozvolu u kojoj su, pored podataka o vozilu, upisani i podaci o vlasniku, odnosno za obradu podataka iz odgovarajuće baze MUP-a.

Samo snimanje vozila od strane javnog preduzeća, kojim bi se registrovali prekršaji, i dostavljanje tih podataka policiji, u tom smislu, ne predstavlja obradu podataka o ličnosti. Javno preduzeće evidentira da je vozilo sa određenim registarskim brojem prekoračilo dozvoljenu srednju (prosečnu) brzinu na auto-putu, čime je izvršen prekršaj, ali bez saznanja o tome ko je vlasnik ili vozač istog. Vozilom može upravljati vlasnik, član njegove porodice, prijatelj ili čak lice koje je vozilo ukralo. To, javno preduzeće ne zna, a nema ovlašćenje ni da utvrđuje.

Kada dobije podatak da je određeno vozilo prekoračilo dozvoljenu brzinu, policija je Zakonom ovlašćena da započne obradu podataka o ličnosti, u cilju utvrđivanja prekršioca odnosno prekršajnog kažnjavanja.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 07.09.2017.
Naslov: Redakcija