Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU: SUD MOžE JAVNOM BELEžNIKU POVERITI SPROVOđENJE POSTUPKA ZA KOJI JE PO ZAKONU NADLEžAN ILI PREDUZIMANJE POJEDINIH VANPARNIčNIH RADNJI POD USLOVIMA KOJI SU PREDVIđENI OVIM ZAKONOM. OD 1. MARTA 2017. GODINE OVERE SVIH DOKUMENATA OBAVLJAćE SE KOD BELEžNIKA, DA BI SE SUDOVI RASTERETILI. U PITANJU SU OVERE O ZAKUPU, OVERE POTPISA, PREPISA, KOPIJA, ISPRAVA, OVLAšćENJA, NPR. DA MALOLETNA DECA MOGU DA PUTUJU U INOSTRANSTVO


Od 1. marta 2017. godine overa svih dokumenata obavljaće se kod javnih beležnika kako bi se rasteretili sudovi. U pitanju su overe o zakupu, overe potpisa, prepisa, kopija, isprava, ovlašćenja, npr. da maloletna deca mogu da putuju u inostranstvo.

Trebalo je i lokalne samouprave da prepuste ovaj deo posla beležnicima do istog datuma, ali ima naznaka da se to neće desiti, delom zbog finansiranja opština, a delom zato što beležnika i dalje nema dovoljno.

I ostavinske rasprave su formalno prešle u ruke beležnika. Tačnije, sud ima mogućnost da konkretnu ostavinsku raspravu kod koje nema spora prosledi notaru. Kako kažu u Javnobeležničkoj komori, u Vojvodini sudovi to mahom i rade, praksa u Srbiji je šarolika, ali u Beogradu, iako je trebalo da počne posle 1. jula 2016. godine, ovo još nije zaživelo.

Zbog astronomskih sudskih taksi, građani u poslednje vreme sve češće odustaju od ostavinskih rasprava, iako im je zbog toga skuplji porez na stan u kome pokojnik više ne živi.

Predsednik Javnobeležničke komore Miodrag Đukanović navodi da će cene usluga notara kod podele imovine iza pokojnika biti iste kao i kod suda. To znači da će građani za stan prosečne kvadrature i vrednosti, plaćati 180 bodova puta 150 dinara, plus PDV, odnosno 32.400 dinara.

Ističe da javni beležnici ipak imaju posebnu tarifu za invalide, decu bez roditeljskog staranja i korisnike socijalne pomoći. Njima se usluge umanjuju upola. Za mnoge je, ipak, i to previše.

Promet nepokretnosti je osnovna delatnost beležnika. Njihove nagrade izražene su u bodovima, a jedan bod košta 150 dinara. Overa je 20 bodova. Na to se dodaje još PDV 20 odsto i troškovi za papir i štampanje.

Osim zbog trgovine nekretninama, građani kod notara najčešće dolaze zbog overe ugovora o poklonu i nasledničkih izjava, da ne bi morali da putuju u BiH ili Hrvatsku, pa čak ni u Kruševac. Dolaze i zbog overa potpisa. Jedan potpis košta 360 dinara.

- Mi smo za ugovore vredne 21-22 miliona dinara za 5.000 jeftiniji nego sud. Oni prostu overu završe za tri minuta na šalteru, a kod nas najkraći posao traje dva sata i odgovaramo svojim potpisom - objašnjava Đukanović.

Slaže se i da je overavanje punomoćja u sudu bilo jeftinije, ali pojašnjava da su sudovi samo overavali papire, a beležnici proveravaju, između ostalog, i to da li je kuća uknjižena.

- Kuću ni na selu ne možete da kupite ispod 5.000 evra, a ar zemlje je minimum 1.500 do 2.000. U poređenju sa tim, 30 evra za punomoćje ne predstavlja toliki problem da bi ljudi odustali od prometa nekretnina - kaže Đukanović.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 06.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija