Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I INDIKACIJAMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA NA LEČENJE HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM: STRUčNA LICA ZALAžU SE ZA IZMENU PRAVILNIKA, JER JE PRIMENOM POSTOJEćEG POVEćANA SMRTNOST, KVALITET žIVOTA PACIJENATA JE OPAO, DOK ćE DRžAVA IMATI MNOGO VEćE TROšKOVE LEčENJA KOMPLIKACIJA BOLESTI. O TOME KO IMA PRAVO NA LEčENJE ODLUčUJU KOMISIJE U BOLNICAMA ILI KLINIčKIM CENTRIMA. NAJUGROžENIJI SU PACIJENTI IZ UNUTRAšNJOSTI KOJIMA PREGLEDE U KLINIčKIM CENTRIMA ZAKAZUJU I ZA NEKOLIKO MESECI


Zahvaljući novom Pravilniku o načinu, postupku i indikacijama za upućivanje osiguranih lica na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom ("Sl. glasnik RS", br. 81/2015 - dalje: Pravilnik), koji je u oktobru 2015. godine doneo Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), životi pacijenata obolelih od dijabetesa, kao i onih koji imaju problem sa gangrenom, opekotinama i sepsom ozbiljno su ugroženi.

Kako navode stručnjaci, Pravilnik, koji je dodatno zakomplikovao proceduru za lečenje u hiperbaričnoj komori, za posledicu će imati veći broj amputacija nogu zbog komplikacije šećerne bolesti, ali i veću smrtnost pacijenata.

- Hiperbarična oksigenacija, odnosno udisanje čistog kiseonika, izuzetno je važna ne samo u lečenju komplikacija šećerne bolesti, kao što su rane na stopalima, oštećenja živaca, vida i bubrega, već i u njihovoj prevenciji. Međutim, novim Pravilnikom pojedini pacijenti oboleli od dijabetesa jednostavno su isključeni iz ovakvog vida lečenja, pa danas pravo na terapiju u hiperbaričnoj komori imaju samo ozbiljni slučajevi, odnosno samo oni koji su, maltene, već izgubili nogu. Ukoliko se ovaj Pravilnik ne promeni, šećerna bolest će nastaviti da bude tihi ubica, a RFZO će pacijentima jasno staviti do znanja da zapravo ne mari za njihovo zdravlje i živote - kaže Latinka Milojević, generalni sekretar Saveza društava za borbu protiv šećerne bolesti, koje zastupa obolele iz 30 gradova u unutrašnjosti.

Milojevićeva, koja je i sama obolela od dijabetesa, kaže da je novi Pravilnik doveo do toga da čak i pacijenti koji imaju pravo na lečenje čekaju na terapiju po nekoliko meseci duže nego ranije.

- Novina u Pravilniku je to da o tome ko ima pravo na lečenje odlučuju komisije u bolnicama ili kliničkim centrima. Najugroženiji su pacijenti iz unutrašnjosti kojima preglede u kliničkim centrima zakazuju i za nekoliko meseci. Ukoliko i dobiju uput za hiperbaričnu komoru, ti nalazi se šalju RFZO, da bi se tek nakon toga zakazala terapija u nekoj od hiperbaričnih komora. Za to vreme bolest, naravno, napreduje - navodi Milojevićeva, koja upozorava da od šećerne bolesti boluje 700.000 građana Srbije i dodaje da je ovim povodom i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila pismo u nadi da će svojim autoritetom uticati da RFZO preispita svoju odluku.

Tomislav Jovanović, specijalista hiperbarične medicine kaže da je ovaj Pravilnik urađen nestručno, a i dalje se ne zna ko ga je pisao.

- Ono što je ostalo nejasno jeste zašto je uopšte ovakav Pravilnik donet - povećana je smrtnost, kvalitet života pacijenata je opao, a država će imati mnogo veće troškove lečenja komplikacija bolesti - zaključuje Jovanović, koji kaže da ne veruje da je ministar zdravlja bio upoznat sa ovim Pravilnikom.

U RFZO su na pitanja o stručnosti komisije i razlozima za komplikovanje života obolelim građanima odgovorili:

"Navedeni Pravilnik izradila je radna grupa zaposlenih iz RFZO medicinske struke, koju je formirao tadašnji direktor fonda Momčilo Babić, 16. jula 2013. godine. Mišljenje na predmetni Pravilnik sa predlozima za njegovu korekciju 17. septembra 2015. godine dali su Ministarstvo zdravlja i Republička stručna komisija za endokrinologiju. Napominjemo da upućivanje na lečenje hiperbaričnom oksigenacijom ne predstavlja izuzetak jer se mnoga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja unazad više godina neometano ostvaruju na sličan način, bez problema i primedbi."

Hiperbarična oksigenacija koristi se kod:

  • dijabetesa
  • rana na venama
  • promena na krvnim sudovima
  • zapaljenja krvnih sudova
  • problema s cirkulacijom
  • gangrene, sepse, rana
  • trovanja ugljen-monoksidom
  • trovanja bojnim otrovom
  • opekotina
  • posledica moždanog udara...
Izvor: Vebsajt Kurir, 06.09.2016.
Naslov: Redakcija