Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: NEMA żALBE UKOLIKO PONUđAč PRETHODNO NIJE PRIJAVIO NEPRAVILNOST, ALI NEMA NI ZAUSTAVLJANJA PROCESA JAVNIH NABAVKI


Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine, a od njega se očekuje da će ojačati konkurenciju, skratiti rokove, ubrzati procese i olakšati postizanje najboljih cena.

Kako bi se izbegle situacije suspenzije komletne javne nabavke nakon ulaganja žalbe ponuđača, Zakonom je propisano da nema žalbe ukoliko ponuđač prethodno nije prijavio nepravilnost, ali nema ni zaustavljanja procesa javnih nabavki.

"Sada se ide u pravcu da zahtev za zaštitu prava koji se podnosi na konkursnu dokumentaciju neće zadržavati dalje aktivnosti naručioca ukoliko naručilac oceni da je neosnovan, već može da nastavi do donošenja odluke naručioca. O tome će odlučivati Republička komisija za zaštitu prava, pa ukoliko naručilac nije dobro procenio obustaviće se postupak", ukazuje Danijela Bojović iz Uprave za javne nabavke.

Ima novina i za one koji se takmiče.

"Zato što su povećane takse za zaštitu prava. Ako neko objektivno smatra da naručilac kriši propise o javnim nabavkama odlučiće se na taj korak da podese zahtev za zaštitu prava. S druge strane kada su u pitanju zahtevi za zaštitu prava sada je rešeno pitanje aktivne legitimacije. Lice koje može da podnese zahtev za zaštitu prava može biti ono lice koje ima objetivan inetes da učestvuje u tom postupku", napominje Bojovićeva.

U proseku na jedan tender prijave se dva i po ponuđača. Novi Zakon trebalo bi da poveća taj broj, odnosno konkurenciju, ali i javnost jer predviđa da se nabavke prate od samog početku na Portalu javnih nabavki.

Svi zainteresvani moći će da vide kako je ocenjena ponuda, a rokovi će se računati od trenutka objavljivanja. Iako u "Transparentnosti Srbija" ocenjuju da su napravljeni pomaci, ukazuju da neke od dosadašnjih izmena nisu dovoljno obrazložene, ali i da, kako kažu, ostaju i otvorena pitanja.

"Pre svega pitanja kada će se potpuno odstupiti od zakona zbog toga što na primer neki međudržavni ugovor daje mogućnost da se tako učini. To se pokazalo i ranijih godina kao jedan od problema ostavljanje svake mogućnosti da se na neki način zaobiđu procedure", smatra Nemanja Nenadić iz "Transparentnosti Srbija".

O javnim nabavkama će se pregovarati i sa Briselom, jer će to biti tema u petom poglavlju pregovaračkog procesa. Cilj je da nabavke budu fer i da najbolji pobedi.

Izvor: Vebsajt RTS, 07.09.2015.