Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKV ORGANIZUJE OBUKU ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA: ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA 25. SEPTEMBAR 2015. GODINE


Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2012 i 23/2013), Akademija Advokatske komore Vojvodine (Akademija) objavila je Poziv za prijavljivanje advokatskih pripravnika, upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine, na obuku za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači i mentori Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu("Sl. glasnik RS", br. 16/97) i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita("Sl. glasnik RS", br. 51/97), u skladu sa Planom i programom obuke za pravosudni ispit koji je donelo Veće predavača i sa rasporedom časova koji će će utvrditi Dekan Akademije.

Rok za prijavu kandidata je 25. septembar 2015. godine, a obuka počinje od 02. oktobra 2015. godine

Kandidati se prijavljuju pisanim putem na adresu Advokatske komore Vojvodine, Novi Sad, Zmaj Jovina 20/1, ili elektronskim putem (ak.vojvodine@sbb.rs), sa naznakom "za pripremu pravosudnog ispita".

Ovde možete preuzeti Plan i program obuke za pravosudni ispit.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 07.09.2015.