Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEMINAR "MERE I RADNJE POZNAVANJA I PRAĆENJA STRANKE U PRIMENI PROPISA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA" 10. SEPTEMBRA 2015. GODINE


U skladu sa interesovanjem privrednika, a u cilju permanentne edukacije obveznika u primeni propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, Udruženja trgovine i usluga i Centra za edukaciju, biće održan seminar na temu: Mere i radnje poznavanja i praćenja stranke u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Seminar će biti realizovan 10. septembra 2015. godine u terminu od 15:00 do 19:00 časova, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala 4 na četvrtom spratu.

U toku nastave biće obrađene teme: primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014), preduslovi za uspostavljanje poslovnog odnosa, ovlašćeno lice – zadatak i uloga, zasnivanje poslovnog odnosa i dokumentacija, procena rizika - kategorije rizika, praćenje klijenta - od niskog do visokog rizika, evidencije, obuke, unutrašnja kontrola i dr, primeri internih akata, predstojeće izmene u Zakonu i dr.

Seminar je namenjena posrednicima u zakupu i prodaji nepokretnosti: ovlašćenim licima, kao i ostalim licima koja dolaze u kontakt sa strankom. Obuku mogu pohađati i predstavnici ostalih obveznika, koji su tek počeli sa radom u ovoj oblasti.

Predavači: Milunka Milanović, Danijela Tanić Zafirović i Jelena Pantelić, dugogodišnji rukovodioci u Upravi za sprečavanje pranja novca, članovi radnih grupa za izradu propisa i realizatori brojnih seminara i radionica iz ove oblasti.

Kotizacija po polazniku, za aktivne članove Privredne komore Beograda, iznosi 5.000,00 din. + PDV, za ostale učesnike 7.000,00 din. + PDV. Rok za prijavu i uplatu je 8. septembar 2015. godine. 

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 07.09.2015.