Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SES: BEZ ODLUKE O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2016. GODINU. NOVA SEDNICA 14. SEPTEMBRA 2015. GODINE


Članovi Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, na sednici održanoj 7. septembra 2015. godine, nisu doneli odluku o visini minimalne cene rada za 2016. godinu. Nova sednica tog tela, kad će biti poznat konačan stav SES-a po tom pitanju, biće održana 14. septembra 2015. godine.

Prema rečima predsednika Unije poslodavaca Srbije, Nebojše Atanackovića, dogovoreno je da radna grupa, koju čine predstavnici četiri organizaciona dela SES-a (sindikati, poslodavci, predstavnici ministarstava finansija i rada), 8. septembra 2015. godine održi sastanak i počne razmatranje predloga koji su, kako je naveo Atanacković, prilično suprotni.

Predstavnici Unije poslodavaca, Ministarstva finansija i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja imaju jedan stav u vezi sa minilanom cenom rada, a da sindikati imaju drugačiji, precizirao je Atanacković.

Uzimajući u obzir da nije došlo do značajne promene stope zaposlenosti, stope rasta BDP-a, potrošačkih cena, prosečne zarade u Republici Srbiji, da je produktivnost opala Unija poslodavaca Srbije je zauzela stav da minimalna cena rada za 2016. godinu treba da ostane ista kao za 2015, odnosno 121 dinara po radnom času.

Usvojena Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine("Sl. glasnik RS", br. 35/2015) predviđa unapređenje poslovnog okruženja, smanjenje poreskih obaveza, lakši pristup izvorima finansiranja kao i rast sa sadašnjih 315.412 na 350.000 kao i rast broja zaposlenih u sektoru MSP. Jedini način da se ovo zaista ostvari i da država prihoduje od novih poreskih obaveznika jeste da se uvažavaju realne mogućnosti ovog sektora. Povećanje minimalne zarade u situaciji kada oko 40% zaposlenih radi u javnom sektoru povećaće rashode države i umanjiti mogućnost poslodavcima iz realnog sektora.

Ministarstvo finansija je takođe zauzelo stav da bi minimalna cena rada trebala da ostane na istom nivou, jer bi utvrđivanje minimalne cene rada na višem nivou od važećeg, dovelo do rasta potrebnih sredstava za plate u državnoj upravi, javnim službama i jedinicama lokalne vlasti za 2016.godinu, i naredne budžetske godine, u odnosu na planirana sredstva za te namene i povećanje deficita države.

UGS Nezavisnost predlaže povećanje minimalne cene rada za 15% u 2016. godini, pa bi po njihovom predlogu minimalna cena rada u narednoj godini trebala da iznosi 140 dinara. Samostalni sindikat Srbije predložio je da minimalna cena rada u 2016. bude 143,55 dinara.

Atanacković je podsetio da bi SES, odnosno Vlada Republike Srbije, ukoliko se članovi saveta o tome ne dogovore, do 15. septembra 2015. godine trebalo da se izjasni o minimalnoj ceni rada.

U septembru 2014. godine Vlada Republike Srbije donela je odluku da minimalna cena rada za 2015. godinu iznosi 121 dinar po radnom satu. Pre toga minimalna cena se nije menjala dve godine i iznosila 115 dinara po radnom satu.

Izvor: Vebsajt RTS, 07.09.2015.