Zastava Bosne i Hercegovine

OČEKIVANE ZAKONSKE PROMENE I OSTALE AKTUELNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U NOVOJ RADNOJ/ŠKOLSKOJ GODINI: Paragraf organizuje vebinar 7. septembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 7. septembra 2023. godine, vebinar na temu “Аktuelnosti u poslovanju i obaveze predškolskih ustanova i osnovnih i srednjih škola na početku radne/školske 2023/2024. godine i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse”.

Prvi deo vebinara biće posvećen pripremi ustanova obrazovanja i vaspitanja za radnu/školsku 2023/2024. godinu. Biće obrađene teme koje se odnose na donošenje godišnjeg plana rada ustanove, organizaciju nastave i aktivnosti i druge aktuelne teme.

U drugom delu vebinara biće predstavljene aktuelnosti vezane za zapošljavanje u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i primenu propisa o ograničenju zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava, preuzimanje zaposlenih sa liste tehnoloških viškova sa posebnim osvrtom na stručno uputstvo o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja prilikom angažovanja zaposlenih u školskoj 2023/2024. godini (čije donošenje se očekuje) kao i u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava zaposlenih (podnošenje zahteva, odlučivanje, dostavljanje).

Treći deo vebinara biće posvećen aktuelnim pitanjima koja se odnose na regulativu, praksu i najčešće probleme sa kojima se susreću ustanove obrazovanja i vaspitanja prilikom sprovođenja postupka javnih nabavki usluga i dobara.

Učesnici vebinara će imati priliku da se upoznaju sa načinom planiranja i organizacije rada ustanova na početku školske godine, dužnostima i nadležnostima školskih organa, postupkom donošenja godišnjeg plana rada i drugim aktuelnim pitanjima.

Na vebinaru će biti predstavljene aktuelnosti u vezi sa zapošljavanjem, preuzimanjem zaposlenih i postupkom ostvarivanja prava iz radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Pored toga, na vebinaru će biti obrađena i pitanja u vezi sa sprovođenjem postupaka (javnih) nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (hrana, ekskurzije, energenti i dr.).

Vebinar je namenjen direktorima, sekretarima i ostalim zaposlenima u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama.

Teme vebinara:

PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA USTANOVA

 • Način planiranja i organizacije rada ustanova na početku radne/školske godine
 • Dužnosti i nadležnosti školskih organa
 • Postupak donošenja godišnjeg plana rada

AKTUELNOSTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • Zapošljavanje i primena propisa o ograničenju zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava
 • Preuzimanje zaposlenih
 • Postupak ostvarivanja prava iz radnog odnosa (odlučivanje, dokazivanje, dostavljanje)
 • Stručno uputstvo o postupanju ustanove obrazovanja i vaspitanja prilikom angažovanja zaposlenih u školskoj 2023/2024. godini

JAVNE NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

 • Specifičnosti (javnih) nabavki dobara i usluga u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
 • Mogućnosti izuzeća pojedinih nabavki od primene zakona i preporuke za njihovo sprovođenje
 • Organizovanje ekskurzija i nastave u prirodi

Predavači:

 • Nataša Ćirić - diplomirani pravnik, dugogodišnji rukovodilac u pravnim i opštim poslovima, poslovima u oblasti obrazovanja i vaspitanja i nekadašnji republički prosvetni inspektor
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Ranko Jerković - advokat

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Očekivane zakonske promene i ostale aktuelnosti u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u novoj radnoj/školskoj godini”.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 07.08.2023.