Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O MERAMA ZA ODRŽAVANJE REDA I BEZBEDNOSTI U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA: Meru prinude izdvajanja osuđenog primenjivati u trajanju ne dužem od 24 sata i o merama prinude voditi urednu evidenciju


U radu Okružnog zatvora u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija postoje nedostaci u primeni mere prinude izdvajanje prema osuđenom M. V., jer je:

1) mera prinude izdvajanje primenjena u trajanju dužem od 24 časa što je suprotno važećim propisima, odnosno odredbi člana 20. Pravilnika o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 105/2014) i

2) evidencija neuredno vođena, tako što se ne podudaraju podaci o času otpočinjanja primene mere prinude izdvajanje koji su upisani u knjigu izveštaja dnevnih aktivnosti sa podacima u izveštajima starijeg komandira i mlađeg zapovednika koji su upućeni upravniku.

Imajući u vidu utvrđene nedostatke u radu Okružnog zatvora u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Zaštitnik građana kontrolisanom organu uprave upućuje sledeće

P R E P O R U K E

I

Okružni zatvor u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija će u budućem radu meru prinude izdvajanje prema osuđenim licima primenjivati u potpunosti u skladu sa važećim propisima, te ovlašćena službena lica, u cilju održavanja reda i bezbednosti u zavodu, neće izdvajati osuđene u trajanju dužem od 24 sata.

II

Okružni zatvor u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija će u budućem radu, uredno voditi službene evidencije, posebno tako što će u dokumentaciji koju sačinjava povodom primene mere prinude izdvajanje, unositi tačne podatke o času kada se otpočelo sa primenom mere, kao i o času prestanka izvršenja te mere.

III

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će sa sadržinom ove preporuke upoznati sve ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i obezbediće njeno sprovođenje.

Okružni zatvor u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija će, u skladu sa članom 31. stavom 3. Zakona o Zaštitniku građana("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta obavestiti Zaštitnika građana o postupanju po upućenim preporukama.

* * *

U sprovedenom postupku kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Okružnog zatvora u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Zaštitnik građana je utvrdio nedostatke u primeni mere prinude izdvajanje prema osuđenom M. V.

Naime, mera prinude izdvajanje, primenjena je u trajanju dužem od 24 časa što je u suprotnosti sa odredbom člana 20. Pravilnika o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a dokumentacija koja je tim povodom sačinjena sadrži različite podatke o času otpočinjanja primene mere prinude izdvajanje.

Naime, u Knjigu izveštaja dnevnih aktivnosti i Izveštaju starijeg komandira o primeni mere prinude upisano je da je primena mere otpočeta u 9 časova 10. avgusta 2017. godine, dok je u Izveštaju mlađeg zapovednika o primeni mere prinude upisano da je otpočeta u 11 časova 10. avgusta 2017. godine i da se sa primenom iste prestalo u 14 časova 11. avgusta 2017. godine.

I pored činjenice da je evidencija neuredna pa se podaci o vremenu otpočinjanja mere prinude ne podudaraju, nesporno je da je mera prinude izdvajanje prema M. V. trajala duže od propisanog maksimuma od 24 časa.

Zbog utvrđenih nedostatka u radu Okružnog zatvora u Zaječaru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Zaštitnik građana je, saglasno članu 32. stavu 2. Zakona, radi otklanjanja uočenih nedostataka u radu, ali i u cilju unapređenja rada organa uprave i sprečavanja sličnih propusta u budućnosti, kontrolisanom organu uprave uputio napred navedene preporuke.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 07.08.2018.
Naslov: Redakcija