Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ I JAVNOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA: Novčanom kaznom od 5.000 do 100.000 dinara biće kažnjeno odgovorno lice ukoliko institucije koje imaju obavezu da koriste ćirilicu prekrše ovu odredbu. Do milion dinara kazna za preduzeće koje latinicom ispiše naziv robe i usluga, uputstvo za upotrebu, deklaraciju ili garantni list


Ćirilici ne preti momentalno nestajanje, u kratkom vremenskom roku, ali je primetno da je njena upotreba sve manja, te da su izmene Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) pokušaj da ćirilice bude više u javnoj upotrebi, kaže ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Povodom izmena i dopuna Zakona, koje su uzburkale stručnu javnost i pre nego što je taj Nacrt stigao na javnu raspravu, Vukosavljević je rekao da je pismo onoliko živo koliko se koristi.

Izmenama i dopunama Zakona ćirilica se favorizuje kao jedino dozvoljeno službeno pismo, dok se za upotrebu latinice u državnim organima, ustanovama i preduzećima predviđaju novčane kazne, a Vukosavljević kaže da je ćirilice sve manje i manje u upotrebi, između 10 ili 20 odsto u ispisima na ulicama, radnjama ili na deklaracijama.

Navodi da je potrebno da na deklaracijama bude i ćirilica.

"U Ustavu Republike Srbije stoji da su u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo, ali mi se čini da smo jedini slučaj u svetu gde postoji dualizam - "javna" i "službena" upotreba, iako bi te dve reči trebalo da budu sinonimi", rekao je ministar.

Dodaje da državni organi komuniciraju ćirilicom.

Upitan da li su predviđene drakonske novčane kazne za kršenje zakona, koje su za odgovorne lice u instituciji od 5.000 do 100.000 dinara, a za preduzeće koje latinicom ispiše naziv robe i usluga, uputstvo za upotrebu, deklaraciju ili garantni list, od 500.000 do milion dinara, Vukosavljević je rekao da njih nije osmišljavalo Ministarstvo kulture.

Dodao je da Ministarstvo kulture ne propisuje kazne, i da to reguliše Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US).

"Mi se zalažemo da primena tog zakona (o prekršajima) bude u najmanjem rasponu, bitno je da se ljudi podsete", dodao je Vukosavljević.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 06.08.2018.
Naslov: Redakcija