Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Pozitivno mišljenje EK i Eurodžast-a o Nacrtu zakona


U skladu sa obavezama Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i aktivnostima u vezi sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23, tekst Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usaglašen sa komentarima sa javne rasprave je preveden na engleski jezik i zvaničnim kanalima komunikacije - elektronskim putem prosleđen Evropskoj komisiji i Eurodžast-u. Evropska komisija i Eurodžast poslale su komentare na više članova Nacrta zakona, koji su od strane Ministarstva pravde razmotreni i, u skladu sa primedbama i predlozima, izvršene su korekcije u osnovnom tekstu.

Ministarstvo napominje da mišljenja EK i Eurodžast-a na Nacrt zakona nisu jedan dokument u formi mišljenja ovih evropskih institucija, već se radi o zvaničnoj elektronskoj prepisci Ministarstva pravde i ovih institucija u kojoj se kontinuirano radilo na prilagođavanju teksta Nacrta sa njihovim preporukama. Kao rezultat zajedničkog rada, Evropska komisija i Eurodžast su dali pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ministarstvo pravde ukazuje da je usaglašeni tekst Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti u koji su ugrađene sugestije Evropske komisije i Eurodžasta, u skladu sa Poslovnikom Vlade, upućen na zvanično mišljenje većem broju državnih organa, a između ostalog i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, od koga Ministarstvo pravde očekuje i zvanično mišljenje.

Povodom saopštenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića i kritikama koje je uputio Ministarstvu pravde o tekstu pomenutog zakona, Ministarstvo pravde ukazuje da je proces izrade Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti bio transparentan i kontinuirano dostupan stručnoj i široj javnosti na veb prezentaciji ministarstva.

Podsećamo da je osnovni tekst, koji je upućen na ekspertizu, pripremila interresorna radna grupa, koju su činili predstavnici relevantnih državnih organa, kao i da je o tom tekstu održana javna rasprava i da su svi dokumenti vezani za javnu raspravu blagovremeno objavljeni na sajtu Ministarstva pravde.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 06.08.2018.
Naslov: Redakcija