Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG KATALOGA RADNIH MESTA PRATEĆIH, POMOĆNO – TEHNIČKIH POSLOVA I NAMEŠTENIKA U DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE : Rok za komentare 31. avgust 2018. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo predlog Kataloga radnih mesta nameštenika u sklopu Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, koji su sastavni deo Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018), u skladu sa članom 10. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017).

Katalog radnih mesta ima za cilj da utvrdi osnovne elemente koji se odnose na naziv radnog mesta, opšti / tipični opis posla koji se obavlja na odgovarajućem radnom mestu, zahtevanu stručnu spremu kao i dodatna znanja/ ispiti / radno iskustvo. Uloga Kataloga radnih mesta je da se prepozna tipični opis posla koji se obavlja na određenom radnom mestu.

Ministarstvo poziva da dostavite svoje komentare, predloge i sugestije na Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno – tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, pisanim putem, na adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs do 31. avgusta 2018. godine u tabelama koje se nalaze u prilogu.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 06.08.2018.
Naslov: Redakcija