Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KONTROLI RADA PRAVOSUĐA: Predlagači se zalažu za osnivanje regulatornog tela koje će se baviti kontrolom i nadzorom tužilaca, zamenika tužilaca i sudija – sudije smatraju da ne treba stvarati nove institucije, već poboljšati rad postojećih


Zbog nezadovoljstva radom pravosudnih organa u pojedinim slučajevima, Udruženje građana "Istina Tamarini zakoni" nedavno je predalo Skupštini Srbije predlog Zakona o kontroli i nadzoru rada pravosuđa. U Društvu sudija Srbije smatraju da bi bilo celishodnije naterati postojeće institucije nadležne za kontrolu rada pravosuđa da bolje rade svoj posao, nego stvarati nove.

Nezadovoljstvo radom pravosudnih organa, posebno u slučaju "Kontrast", glavni je motiv udruženja da pokrene inicijativu za usvajanje novog zakona. Predlog podrazumeva osnivanje regulatornog tela koje će se baviti kontrolom i nadzorom tužilaca, zamenika tužilaca i sudija.

"Mi smo dali predlog da ta komisija po predstavci građana dijagnostikuje i naglasi šta je bitno da se uradi, koji dokazi da se uvrste", rekao je Branko Miladinović, Udruženje građana "Istina Tamarini zakoni".

U Društvu sudija Srbije, uz ogradu da nisu videli predlog zakona u celini, kažu da ne treba stvarati nove institucije koje bi se bavile kontrolom pravosuđa, već treba podići kvalitet rada postojećih. Smatraju da bi rad komisije, kakav se predlaže zakonom, bio protivustavan, ali ipak veruju da nevladine organizacije, na drugi način, mogu dati doprinos boljem radu pravosuđa.

"Ta društvena kontrola ne znači da treba davati naloge sudu kako da radi, nego treba da prate, ukazuju na greške, a kad se otkriju sistemski problemi onda druge dve grane ih otklone ", naglasio je Omer Hadžiomerović, iz Društva sudija Srbije.

Udruženje javnih tužilaca i njihovih zamenika je odbilo da se izjašnjava na temu Inicijative za usvajanje ovog Predloga zakona jer nisu nisu bili u mogućnosti da pročitaju njegov tekst, a jedine informacije koje imaju u vezi sa tekstom su izjave podnosioca inicijative na pojedine odredbe predloga.

Izvor: RTV, 06.08.2017.
Naslov: Redakcija