Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: NOVčANU KAZNU KOJU KAżNJENO FIZIčKO LICE, PREDUZETNIK ILI ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NE PLATI (U CELINI ILI DELIMIčNO), SUD MOżE ZAMENITI KAZNOM ZATVORA TAKO šTO SE ZA SVAKIH ZAPOčETIH 1.000 DINARA ODREđUJE JEDAN DAN ZATVORA, S TIM šTO KAZNA ZATVORA NE MOżE TRAJATI KRAćE OD JEDNOG DANA NI DUżE OD šEZDESET DANA


Ukoliko niste platili kaznu za vožnju bez karte u javnom prevozu u Beogradu, možete da očekujete da ćete završiti u zatvoru. Naime, na kućnu adresu stići će vam obaveštenje u kojem vam se novčana kazna zamenjuje zatvorskom.

Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, objašnjava da su kazne za vožnju bez karte u javnom prevozu iste kao i saobraćajne kazne i da su u pitanju prekršajni nalozi koji dođu na izvršenje.

Lice ima rok od osam dana da plati polovinu kazne čime bi se oslobodilo daljih obaveza ili može da po isteku tog perioda plati punu cenu kazne. Takođe, ukoliko lice smatra da nije odgovorno za prekršaj u roku od osam dana od trenutka uručenja prekršajnog naloga može da podnese zahtev za sudsko odlučivanje gde Sud donosi odluku o odgovornosti – ističe Marinović.

U Prekršajni sud Komunalna policija šalje naloge za izvršenje i oni se ne upuštaju u taj prekršaj. To znači da kažnjeni nije platio ni pola, ni celu kaznu, niti je podneo zahtev za sudsko odlučivanje.

Dobije se rešenje o izvršenju da im se novčana kazna zamenjuje kaznom zatvora, odnosno jedan dan zatvora na svakih hiljadu dinara. Većina ljudi nađe način da plati prekršajni nalog, odnosno kaznu. Za Bus Plus konkretno za sada nisam čuo ni za jedan slučaj da je neko zatvršio u zatvoru zbog neplaćene kazne. U Prekršajnom nalogu pisala je pouka o pravima i obavezama. Svi se bune što im se novčana kazna menja u zatvorsku, ali pokazalo se da je to najefikasniji način za naplatu kazni – objasnio je Marinović.

Otežavajuća okolnost za neplatiše jeste da se ubacuju u Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa i, recimo, ne mogu da registruju kola dok ne izmire obaveze.

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)

Zamena neplaćene novčane kazne

Član 41

Novčanu kaznu koju kažnjeno fizičko lice, preduzetnik ili odgovorno lice u pravnom licu ne plati (u celini ili delimično), sud može zameniti kaznom zatvora tako što se za svakih započetih 1.000 dinara određuje jedan dan zatvora, s tim što kazna zatvora ne može trajati kraće od jednog dana ni duže od šezdeset dana.

Ako je pored novčane kazne kažnjenom licu bila izrečena i kazna zatvora, zatvor kojim se zamenjuje neplaćena novčana kazna i izrečena kazna zatvora ne mogu trajati duže od devedeset dana.

Ako sud oceni opravdanim, s obzirom na težinu prekršaja, visinu neplaćene novčane kazne i imovinske mogućnosti osuđenog sud može, umesto kazne zatvora, odrediti da se neplaćena novčana kazna zameni radom u javnom interesu, s tim što osam sati rada zamenjuje jedan dan zatvora, odnosno 1.000 dinara novčane kazne, a rad ne može da traje duže od 360 sati.

Deo neplaćene novčane kazne koji nije mogao biti zamenjen kaznom zatvora ili radom u javnom interesu, naplaćuje se prinudnim putem.

Ako posle odluke suda o zameni neplaćene novčane kazne kažnjeno fizičko lice isplati novčanu kaznu, kazna zatvora ili rad u javnom interesu neće se izvršiti. Ako je izvršenje kazne započeto, a kažnjeno lice isplati ostatak izrečene novčane kazne, obustaviće se izvršenje kazne zatvora i rada u javnom interesu.

Zamena neplaćene novčane kazne kaznom zatvora ne može se odrediti za novčane kazne izrečene prema maloletnicima i pravnim licima.

Neplaćena novčana kazna izrečena prema maloletniku prinudno će se naplatiti na imovini maloletnika, njegovog roditelja ili drugog lica zaduženog da se o njemu stara.

Na zamenu neplaćene novčane kazne shodno se primenjuju odredbe zakona koji propisuje izvršenje krivičnih sankcija. 

Izvor: Vebsajt 24sata, M. Ljuna, 06.07.2016.
Naslov: Redakcija