Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA: RADI USKLAđIVANJA SA PRAVNOM REGULATIVOM EU SRBIJU, PO OTVARANJU POGLAVLJA 23, OčEKUJE IZMENA VEćEG BROJ ZAKONA, TE USTAVA RS


Srbija treba da donese Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i da izmeni mnoge zakone kako bi ih uskladila sa pravnom regulativom Evropske unije (EU), a to su zadaci koji čekaju Srbiju nakon otvaranja Poglavlja 23 - pravosuđe i osnovna prava, kaže direktor Komiteta za ljudska prava (JUKOM), Milan Antonijević.

On dodaje da su rokovi za sprovođenje Akcionog plana zacrtani i da su veoma ambiciozni, te da se sa nekim rokovima već kasni, poput donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je bio predviđen za kraj 2015. godine.

"Izmena većine zakona jeste predviđena u ovoj i narednoj godini. Krajem 2017. i tokom 2018. godine ceo ovaj proces izmene zakona i demonstriranje da je Srbija ispunila standarde trebalo bi da bude okončan", rekao je Antonijević.

Realizacija Akcionog plana vodiće se pod budnim okom EU, trajaće više godina, te da se zbog toga poglavlja 23 i 24 otvaraju na početku pregovora i zatvaraju među poslednjim.

Antonijević dodaje da se zbog Poglavlja 23 mora menjati i Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i da bi rasprava o tome trebalo da počne veoma brzo s obzirom na to da do kraja 2017. godine Srbija mora imati Nacrt tog dokumenta.

Reforma pravosuđa podrazumeva ustanovljavanje Državnog veća tužilaca (DVT) i Visokog saveta sudstva (VSS), u punom kapacitetu, jer ova tela nisu preuzela svoje nadležnosti u prethodnom periodu.

"Izmenom Ustava biće omogućeno da unutar DVT-a i VSS-a nemamo ministra pravde, niti bilo koga iz izvršne vlasti. Da preuzmu svoje pune ingerencije i garantuju nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva", rekao je Antonijević.

Sprovođenjem Akcionog plana korist će osetiti i obični građani, naročito oni koji su u sudskom procesu, koji čekaju dugo na presude, nisu zadovoljni kvalitetom vođenja postupka.

"Građani mogu očekivati da sudovi sa mnogo većom pažnjom prilaze rokovima u kojima donose presude, da se na adekvatan način ustanovljava i usaglašava sudska praksa koja je nejednaka u različitim delovima Srbije", kaže direktor JUKOM-a i dodaje da se i u drugim oblastima poput diskriminacije, govora mržnje, inkluzije mora videti pomak.

U sprovođenju Akcionog plana sarađivaće više od 60 institucija državnih organa, počev od Ministarstva pravde, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja...

Sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 nadziraće EU i to na dva koloseka, preko godišnjeg izveštaja o napretku, gde se prikupljaju podaci o svemu onome šta je Srbija uradila na polju evropskih integracija.

"Unutar Evropske komisije postojaće posebna jedinicu koja će se baviti nadzorom nad Poglavljem 23, ispunjavanjem svega onoga što je upisano u Akcioni plan. Tražiće se konkretni podaci, analiziraće se konkretna suđenja, tako da će se mnogo više ulaziti u suštinu", naglasio je Antonijević.

Sprovođenje Akcionog plana nadziraće i civilno društvo čiji je zadatak da ukazuje na konkretne slučajeve i odstupanja od onoga što je zadato.

"JUKOM je u Nacionalnom konventu o EU zadužen za Poglavlje 23, pratimo sve ono što se dešava do sada od pisanja Akcionog plana do sprovođenja. Ovo se radi u interesu građana i naše zemlje", zaključio je Antonijević.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.07.2016.
Naslov: Redakcija