Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE I ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM: POKRAJINA DA DOBIJA 30 ODSTO PRIHODA OD TAKSI U OBLASTI żIVOTNE SREDINE


U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, 6. jula 2015. godine, održana je javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o upravljanju otpadom.

Javnoj raspravi je prisustvovao i pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Slobodan Puzović, koji je naglasio da je resorni pokrajinski sekretarijat u načelu saglasan sa brojnim predlozima izmena i dopuna ovih zakona, međutim predlaže i da se ubace važne dopune u one segmenata zakone koji su bitni za nadležnosti AP Vojvodine i za unapređenje stanja životne sredine u pokrajini.

U oblasti izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine, suštinska primedba i sugestija jeste da se dopuni član koji se odnosi na takse i naknade u oblasti životne sredine, odnosno da se Pokrajina pojavi kao subjekat ubiranja dela prihoda od taksi i naknada na teritoriji AP Vojvodine.

Puzović je predložio da to bude 30 odsto od svih prikupljenih taksi i naknada na teritoriji pokrajine, te da novac ide u pokrajinski budžetski fond iz kog će se sufinansirati aktivnosti vezane za oblast životne sredine, upravljanje otpadom, monitoring, zaštićena priroda dobra, potom za održivo korišćenje prirodnih resursa i za povećanje zaštitnih zelenih pojaseva.

"Za sada Pokrajina po zakonu ne ubira nikakva sredstva od taksi i naknada u oblasti životne sredine i smatramo da je to veliki problem", naveo je Puzović.

Što se tiče izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom, sekretar Puzović smatra da su predložene sugestije na mestu, ali da je važno da se pronađe mehanizam kako da se zakon implementira u praksi.

Kada je reč o Zakonu o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 - ispr.), Puzović kaže da u zakonu treba da se unaprede članovi koji se odnose na postojeća zaštićena prirodna dobra i njihovo zoniranje.

"Neophodno je da se unaprede članovi koji se odnose na zone zaštite drugog i trećeg stepena unutar već postojećih zaštićenih područja u Srbiji, odnosno da se zaista obezbedi očuvanje tih prirodnih vrednosti, što nam je i evropska obaveza. Smatramo da je sadašnje stanje neodrživo, jer je dozvoljeno suviše različitih aktivnosti u drugom i trećem stepenu zaštićenih područja, tako da često nema nikakve razlike između onoga što je zaštićeno i onoga što nije u odnosu na mogućnosti korišćenja prostora", precizirao je Puzović.

Javnu raspravu organizovalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu životne sredine.

Izvor: Vebsajt Vlade Vojvodine, 06.07.2015.