Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: DONETI NOVU STRATEGIJU ZAšTITE PODATAKA O LIčNOSTI I AKCIONOG PLANA ZA SPROVOđENJE STRATEGIJE U CILJU UNAPREđENJA ZAšTITE PODATAKA I U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, dostavio je Vladi Srbije predlog preporuka kojima se pored ostalog traži donošenje nove Strategije zaštite podataka o ličnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije u cilju unapređenja zaštite podataka i u oblasti elektronskih komunikacija.

"S obzirom na to da je Vlada Srbije donela Strategiju zaštite podataka o ličnosti 16. avgusta 2010. godine, a da Akcioni plan za sprovođenje strategije nije donet do danas, potrebno je pristupiti izradi nove Strategije, koja bi odgovorila na nove izazove informacionih tehnologija koji nisu bili predmet razmatranja prilikom donošenja inicijalnog strateškog dokumenta", naveo je Poverenik.

U preporukama Vladi Srbije, Poverenik predlaže i donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), s obzirom na to da postojeći sadrži neodrživa rešenja, ne prati nove trendove informacionih tehnologija, niti uređuje pitanja iz oblasti kao što su video nadzor, biometrija, prodor u bezbednost podataka o ličnosti.

"Donošenje ovog zakona, kao i same Strategije i Akcionog plana za njeno sprovođenje u neposrednoj je korelaciji sa uređenjem oblasti elektronskih komunikacija, u okviru koje se vrši robusna i delikatna obrada podataka o ličnosti", ističe Poverenik.

Među njegovim preporukama je donošenje novog ili izmene i dopune postojećeg Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) koje bi jasno definisale vrste podataka o ličnosti koji se zadržavaju u internet saobraćaju.

"Rok zadržavanja podataka za potrebe nadležnih državnih organa, koji je opredeljen na 12 meseci, je neopravdano veliki, te treba razmotriti opravdanost ovakve norme i eventualno skraćenje ovog roka", navodi Šabić.

Po oceni Poverenika, potrebno je uspostaviti efikasan sistem inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama, a izmenama zakonskih rešenja uspostaviti sistem zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima kroz formiranje jedinstvenog nacionalnog centra.

"Nacionalni centar ujedinio bi postojeće paralelne tehničke mogućnosti različitih agencija i policije u jednu, nacionalnu agenciju koja bi kao svojevrsni 'provajder' pružala tehničke usluge neophodne za presretanje komunikacija i drugih signala svim autorizovanim korisnicima, kao i pristup zadržanim podacima", navodi Šabić.

Poverenik navodi da se predlogu mera nalaze i one koje su predstavljale sadržaj "Paketa od 14 mera", koje su Poverenik i Zaštitnik građana predstavili javnosti još 2012. godine, i da je to pokazatelj da u Srbiji, u oblasti elektronskih komunikacija, nije došlo do značajnijih pomaka u ostvarivanju prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Predlog preporuka za unapređenje stanja u oblasti elektronskih komunikacija možete pogledati ovde

Izvor: Vebsajt Beta, 07.07.2015.