Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ISTOPOLNIM ZAJEDNICAMA: Savet Evrope dao pozitivno mišljenje na Nacrt zakona


Savet Evrope poslao je Srbiji mišljenje o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, i to pozitivno.

Time su, praktično, otvorena sva vrata da ovaj pravni akt konačno stigne pred Vladu Republike Srbije na glasanje, a onda i bude poslat Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje. Pitanje je, međutim, da li će se to i kada desiti?

Nacrt zakona koji je uzburkao javnost je još od 28. aprila u proceduri. Tačnije, tada je poslat Vladi ali i Savetu Evrope na procenu. Posle mesec dana čekanja, procena je stigla i u njoj se kaže da je obezbedio velika prava onima koji stupaju u istopolne zajednice, ali i da ima prostora za poboljšanje.

Mišljenje ima sedam stranica, od toga se četiri odnose na pozitivne strane zakona a mogu se pročitati i nekoliko zamerki. Jedna se odnosi na to da nisu dobro razrađena pitanja alimentacija i nega partnera, i to će morati da se precizira u saradnji sa nadležnim ministarstvom.

Druga zamerka je na račun toga što se onima koji stupaju u istopolne zajednice daje mogućnost da je jednostrano raskinu.

Zamerke su da takva mogućnost nije data onima koji stupaju u brak, i da su time istopolne zajednice stavljene u povlašćeni položaj. Dalje, jedna se odnosi na uslove pod kojima se izjednačavaju registrovane i neregistrovane zajednice. U rešenju koji je predložen, neregistrovana prerasta u registrovanu nakon tri godine, a Savet Evrope insistira da bude bez roka, da je u pitanju neregistrovana trajna zajednica a da se trajnost dokazuje na sudu.

Pre nego što se stigne do toga da istopolni partneri stignu pred sud, ovaj Nacrt zakona mora da prođe prvo Vladu, pa Narodnu skupštinu a onda i da dobije potpis predsednika Srbije.

Međutim, pitanje je kada će i da li će se naći na Vladi jer je senku na rešenost vladajuće koalicije da ovaj zakon izađe na svetlost dana bacio je nedavno predsednik Republike Srbije, kada je rekao da ga neće potpisati jer je "u suprotnosti sa Ustavom".

- Ustav upućuje na Porodični zakon koji brak definiše kao zakonom uređenu zajednicu muškarca i žene. Stoga i zakon o istopolnim zajednicama ne bih mogao da potpišem i vratio bih ga Narodnoj skupštini - rekao je predsednik.

U Vladi nema odgovora na pitanja kada će zakon biti stavljen na glasanje.

Ministarka za dijalog Gordana Čomić, koja je ovaj zakon i pripremala od jeseni, ranije je rekla da nema odustajanja.

Ona sada kaže da prvo čitanje ekspertskog mišljenja ukazuje na moguće minimalne promene, mahom jezičke.

- Sve opaske, koje u skladu sa našim Ustavom budemo mogli, predložićemo našoj Vladi da ih uvrsti u nacrt i tako odlučiti o predlogu koji će uputiti Narodnoj skupštini - kaže Čomić.

Na pitanje da li će i kada Nacrt zakona biti stavljen na glasanje u Nemanjinu 11, u kabinetu premijerke nije bilo odgovora.

Inače, kada se u javnosti pojavio nacrt ovog zakona, 212 intelektualaca ga je odmah okarakterisao kao "nepotreban i loš". Kritikovali su i da predstavlja "očigledan korak u pravcu legalizacije istopolnih brakova" i da će to kako su objasnili, "ubrzo voditi i mogućnosti usvajanja dece".

Uz ovo obrazloženje su nedavno potpisali apel i uputili ga Vladi Srbije, nadležnim ministarstvima i drugim institucijama da se spreči njegovo donošenje.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Luković, 05.06.2021.
Naslov: Redakcija