Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA EVROPSKOJ POVELJI O LOKALNOJ SAMOUPRAVI O PRAVU DA SE UČESTVUJE U POSLOVIMA LOKALNIH VLASTI: Dodatni protokol sadrži odredbe kojima se garantuje pravo na učestvovanje u poslovima lokalnih vlasti


Vlada Republike Srbije utvrdila je, 31. maja 2018. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti.

Dodatni protokol Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti sadrži odredbe kojima se garantuje pravo na učestvovanje u poslovima lokalnih vlasti. Ovaj dokument, koji je sastavljen od strane Evropskog odbora za lokalnu i regionalnu demokratiju, otvoren je za potpis kao konvencija od strane država potpisnica Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (16.11.2009. godine).

Dodatni protokol odražava i poštuje različitost načina učešća i procedura uspostavljenih u nacionalnom, regionalnom i lokalnom zakonodavstvu, obuhvatajući pri tome:

  • pravo na učešće u javnom životu na lokalnom nivou,
  • pravo na informisanje od strane lokalnih vlasti, kao i
  • obaveze lokalnih organa vlasti da omoguće ostvarivanje ovih prava.

Pored toga, u cilju što neposrednijeg uključivanja građana u proces odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave i Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi je uređeno pitanje učešća građana u javnoj raspravi podnošenjem (kvalifikovanog) predloga za sprovođenje javne rasprave o tim pitanjima, u skladu sa propisima koji uređuju građansku inicijativu, s tim da je nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan da na primeren način obavesti javnost da je otpočeo rad na pripremi propisa koje donosi skupština.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave putem unapređivanja sistema lokalne samouprave kroz ova dva zakona želi da pruži podršku jačanju participacije građana u postupcima donošenja odluka koje se tiču njih neposredno. Na taj način će i propisi biti donošeni u proceduri u kojoj se prepoznaje demokratija, transparentnost i otvorenost i koja daje kvalitetnije rezultate čime se omogućava i efikasnija primena samih propisa, imajući u vidu da će građani znati da su doprineli stvaranju propisa i da će ih samim tim više poštovati.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 31.05.2018.
Naslov: Redakcija