Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Uveden novi prekršaj preticanje i obilazak vozila koje se zaustavilo da propusti pešaka, za šta je propisana kazna do 120.000 dinara, 14 kaznenih poena i osam meseci zabrane vožnje


Mekša pravila, ali strože kazne. Novim Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon) ublažena je odredba koja propisuje obavezno zaustavljanje automobila na pešačkom prelazu bez semafora radi propuštanja pešaka.

Tačnije, vozači će i dalje morati da daju prednost pešacima koji su već stali na prelaz ili nameravaju da to učine, ali je predviđeno i nekoliko izuzetaka.

S druge strane, povećane su kazne i uveden novi prekršaj - preticanje i obilazak vozila koje se zaustavilo da propusti pešaka, za šta je propisana drakonska kazna 100.000-120.000 dinara, 14 kaznenih poena i osam meseci zabrane vožnje.

Vozačima je sada data i mogućnost da sami procene da li treba da se zaustave na pešačkom prelazu, a da ne ugroze bezbednost pešaka. Pa tako može samo da uspori i propusti pešaka, ali je važno da ne poremeti njegovo kretanje, odnosno da on zbog toga ne mora da požuri ili pak ustukne, objašnjava Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu.

- Takođe, ako put ima tri trake u istom smeru i pešak zakorači u krajnju levu, vozilo koje ide krajnjom desnom može da prođe ako proceni da pešak neće stići do njega i ako između nema vozila koja su se zaustavila da ga propuste. Uvek se posmatra kretanje pešaka, da li pretrčava pešački, pa može doći do kontakta. S druge strane, dozvoljeno je preticanje i obilazak vozila koje propušta pešaka sa strane kojom je već prošao - objašnjava Marinović i dodaje da svi ovi izuzeci ne važe u slučajevima kada su na putu pešaci deca, majke s decom, stari i invalidi.

Šta je dozvoljeno:

  • da vozač samo uspori i propusti pešaka pod uslovom da ne utiče na njegovo kretanje,
  • da se ne zaustavi ako proceni da može da prođe pre nego što pešak stigne do tog mesta,
  • da prođe bez zaustavljanja ako je pešak već prošao njegovu traku.

Šta nije dozvoljeno

  • nezaustavljanje deci, majkama sa decom, starima i osobama s invaliditetom,
  • preticanje i obilaženje vozila koje propušta pešaka koji se kreće prema traci u kojoj je vozilo,
  • nezaustavljanje vozača u srednjoj traci ukoliko pešak nije već prošao tu traku.

Kazne za obično nepropuštanje

Sada 10.000-20.000 i 5 poena Ranije 6.000-20.000 i 3 poena

Ako su pešaci deca, nemoćni, invalidi

Sada 20.000-40.000 + 6 poena i četiri meseca zabrane Ranije 6.000-20.000 + 4 poena i najmanje 2 meseca zabrane

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 06.06.2018.
Naslov: Redakcija