Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN PRVI DRŽAVNI IZVEŠTAJ O SPREČAVANJU NASILJA NAD ŽENAMA


Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije pripremilo je prvi državni izveštaj koji naša zemlja podnosi GREVIO komitetu – međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama (Istanbulske konvencije).

U pripremi prvog državnog izveštaja učestvovalo je 260 subjekata, a posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da je ostvaren veliki odziv sa lokalnog nivoa, koji govori u prilog jasnom i čvrstom uspostavljanju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, što je i preduslov da se ova oblast unapređuje.

Prvi državni izveštaj, u kojem su navedene sve važne zakonodavne i strateške mere koje država preduzima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, potkrepljene relevantnim statističkim podacima, biće dostupan javnosti nakon što bude usvojen na sednici Vlade.

Koordinaciono telo je institucija prepoznata od Saveta Evrope za koordinaciju izveštavanja i prikupljanje svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja GREVIO ekspertskoj grupi.

Ova institucija, kojoj predsedava potpredsednik Vlade Zorana Mihajlović, izražava zahvalnost svim partnerima i resornim institucijama od nacionalnog, preko pokrajinskog, do lokalnog nivoa koje su dale doprinos u pripremi ovog važnog dokumenta.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.06.2018.
Naslov: Redakcija