Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VRHOVNI KASACIONI SUD: Predmeti u vezi sa kreditima građana zaduženih u švajcarskim francima biće rešeni do 1. oktobra 2018. godine


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević primio je 6. juna 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, predstavnike Udruženja za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda rekao je predstavnicima Udruženja da će Vrhovni kasacioni sud sve predmete u vezi sa kreditima građana zaduženih u švajcarskim francima primljene do 6. juna 2018. godine rešiti do 1. oktobra 2018. godine.

Predsednik Milojević je posebno naglasio da Vrhovni kasacioni sud ne može unapred zauzimati pravne stavove, već će odlučivati samo u konkretnim predmetima a što je i u skladu sa evropskim standardima, i dodao da će sud nižestepenim sudovima uputiti dopis da se navedeni predmeti smatraju hitnim.

S obzirom na to da se radi o takozvanim tipskim predmetima, nižestepeni sudovi će iz tih odluka moći da donose zaključke o stavovima Vrhovnog kasacionog suda.

Sa posebnom opreznošću, sudovi će poštujući principe savesnosti i poštenja razmatrati tužbe sa predlogom za određivanje privremene mere u pomenutim sporovima.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 06.06.2018.
Naslov: Redakcija