Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN DRUGI SASTANAK ZAJEDNIČKOG KONSULTATIVNOG ODBORA KOMITETA REGIONA EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE U BRISELU


Delegacija Republike Srbije predvođena državnim sekretarom Ivanom Bošnjakom, učestvovala je na drugom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije 31. maja, kao i na sastancima "Dana proširenja" 1. juna 2017. godine u Briselu koje je organizovao Komitet regiona Evropske unije.

Teme drugog sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije su bile odnos Evropske unije i Republike Srbije i proces evropskih integracija, kao i korišćenje strukturnih i kohezionih fondova koji će biti dostupni nakon ulaska u Evropsku uniju, odnosno, iskustvo koje se može transponovati na pretpristupne fondove Evropske unije koji su sada na raspolaganju Republici Srbiji. Plenarna sesija "Dani proširenja" je bila sastavlјena od dve panel debate, na temu politika proširenja, dinamike i stabilizacije, kao i regionalne povezanosti u smislu infrastrukture i energetskih mreža. Sekretarijat Komiteta regiona EU posebno je istakao uspešnost sastanaka srpske delegacije, proaktivnost, kvalitet izlaganja govornika, kao i učešće u diskusiji.

Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici AP Vojvodina, Grada Beograda i lokalnih samouprava (Beograd, Novi Sad, Niš, Knjaževac, Tutin). Zajednički konsultativni odbor je jedno od tela za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane. Sastavlјen je od predstavnika Komiteta regiona Evropske unije i lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji (po 7 članova sa srpske i evropske strane) sa zadatkom da pomogne u promovisanju dijaloga i saradnje između lokalnih i regionalnih vlasti u EU i Srbiji i predstavlјa mesto za pripremu regionalnih i lokalnih vlasti RS za učešće u radu Komiteta regiona po stupanju u članstvo u EU.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlјa poslove Sekretarijata ovog tela i pruža finansijsku i logističku podršku ovom telu. Pored predstavnika lokalnih i regionalnih organa vlasti u Republici Srbiji i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u radu Zajedničkog konsultativnog odbora učestvuju i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i Kancelarije za evropske integracije. Naredni, treći sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora biće održan krajem novembra 2017. godine u Novom Sadu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 05.06.2017.