Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INFORMATIVNE SESIJE U OKVIRU POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I OBRAZOVANJA


Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, objavio je 31. maja 2016. novi poziv za dostavu predloga projekata koji dalje unapređuju oblast socijalne inkluzije u Srbiji, pod nazivom "Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja".

Ukupna sredstva na raspolaganju potencijalnim aplikantima od strane EU i Republike Srbije iznose 5.5 miliona evra, a na poziv mogu da se jave lokalne samouprave, nevladine organizacije, privrednici koji se bave socijalnim biznisom, kao i organizacije iz sistema socijalne zaštite, zdravstvenog i obrazovnog sektora.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU http://www.cfcu.gov.rs/tender.php?id=350 

Rok za podnošenje Concept notes (sižea projekata) je 15. jul 2016. godine.

Kako bi se potencijalni podnosioci projekata upoznali sa uslovima konkursa, projekat Evropska podrška inkluzivnom društvu, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, organizuje informativne sesije za zainteresovane aplikante.

Info sesije za zainteresovane podnosioce predloga projekata biće organizovane:

  • 9. juna 2016. 11 časova Beograd, hotel Metropol
  • 20. juna 2016. 11 časova Novi Sad, velika sala Skupštine grada Novog Sada
  • 21. juna 2016. 11 časova Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih
  • 22. juna 2016. 12 časova Vranje, Restoran A2
  • 23. juna 2016. 11 časova Valjevo, gradska kuća /Skupština grada Valjeva
  • 24. juna 2016. 11 časova Užice, hotel Zlatibor

* Projekat "Evropska podrška inkluzivnom društvu", koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. godine.

Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa. Projekat sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Izvor: Vebsajt SKGO, 07.07.2016.
Naslov: Redakcija