Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA GODIŠNJA KONFERENCIJA POSVEĆENA KOORDINACIJI U OBLASTI BORBE PROTIV PREVARA U POSTUPANJU SA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE


Predstavnici Ministarstva finansija učestvovali su na Godišnjoj konferenciji posvećenoj koordinaciji u oblasti borbe protiv prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije (AFCOS Seminar 2016).

Konferencija je održana u Tirani od 1. do 3. juna 2016. godine u organizaciji Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF).

Na poziv direktorke Direktorata za politike u OLAF-u, Margarete Hofman, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Milovan Filimonović, izlagao je na temu institucionalizacije koordinacione funkcije u oblasti borbe protiv prevara u Republici Srbiji i saradnje sa OLAF-om.

Filimonović je rekao da suštinsko razumevanje zahteva EU kao i analiza postojećeg zakonodavnog i administrativnog okvira i kapaciteta, u cilju integracije tih zahteva u postojeće funkcije nacionalne administracije, obezbeđuje, ne samo održivost novih funkcija već i unapređenje postojećih, uz maksimalnu iskorišćenost kapaciteta.

Na taj način se ispunjenje funkcija stavlja u direktnu službu jačanja javne uprave bez povećanja ukupnih troškova administracije u procesu evropskih integracija i dupliranja funkcija a to je od posebnog značaja u procesu racionalnizacije državne uprave i smanjenja ukupnih rashoda.

Uvrštavanje fondova EU kao i ostalih eksternih izvora finansiranja pod javne prihode kojima se finansiraju ustavne nadležnosti je najefikasniji način obezbeđivanja odgovarajuće zakonske a naročito krivično-pravne zaštite sredstava EU, rekao je Filimonović u svom izlaganju i dodao da se istovremeno stvaraju nužni preduslovi za efikasnu koordinaciju svih javnih sredstava koje država ima na raspolaganju a to je ključno za efektivno korišćenje istih u realizaciji razvojnih prioriteta i ciljeva i sprečavanje duplog ili višestrukog finansiranja razvojnih projekata.

On je zaključio da se, uključivanjem svih relevatnih institucija (koje u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima imaju direktnu ili indirektnu ulogu u sprečavanju ili postupanju u slučajevima zloupotrebe javnih sredstava uključujući sredstva EU) u Mrežu za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima EU obezbeđuje efikasan mehanizam koordinacije koji omogućava pravovremeno postupanje i sankcionisanje zloupotreba istih i efikasna zaštita finansijskih interesa EU i Republike Srbije, čime se ujedno jača i vladavina prava.

Hofman je pohvalila dosadašnje napore Republike Srbije u ovoj oblasti i konstatovala da zemlje koje su obuhvaćene Strategijom proširenja EU kao i Susedskom politikom, mogu mnogo da nauče iz prakse Srbije, koja je zahteve u oblasti zaštite finansijskih interesa EU uspešno integrisala u svoj sistema javne uprave i time ne samo ispunila zahteve iz pregovaračkog Poglavlja 32 - finansijska kontrola već i ojačala kapacitete na nacionalnom nivou za zaštitu javnih sredstava jer sredstva EU zapravo jesu javna sredstva zemalja korisnica.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 06.06.2016.
Naslov: Redakcija