Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O GLAVNOM GRADU: DECENTRALIZACIJA PRESTONICE, PODELA OPšTINA NA PRIGRADSKE I CENTRALNE, VEćE NADLEżNOSTI ZA PRIGRADSKE OPšTINE I SMANJENJE BROJA ODBORNIKA


Menadžer grada Beograda, Goran Vesić, saopštio je da je podneta inicijativa za izmene Zakona o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon), kojom se, između ostalog, predlažu decentralizacija prestonice, veće nadležnosti za opštine i smanjenje broja odbornika.

Vesić veruje da bi tokom jula 2015. godine mogle da budu usvojene izmene navedenog Zakona, te da bi do 1. novembra, do kada bi trebalo da budu usvojene i izmene Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), Beograd mogao da ima potpuno novu organizaciju.

Nadležni u Gradu će, dodao je, tu inicijativu u najkraćem mogućem roku razmotriti i sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu pokrenuti proceduru za izmenu zakona.

Vesić očekuje da će sledeće sedmice biti formirana radna grupa koja treba da predloži zakon po ubrzanom postupku i koji bi se našao u skupštinskoj proceduri zajedno sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Inicijativa, objasnio je, podrazumeva decentralizaciju Beograda i podelu opština na prigradske i centralne, pri čemu će prigradske opštine imati mnogo veće nadležnosti nego sada.

Naveo je i da se predlaže smanjenje broja odbornika Skupštine grada Beograda sa sadašnjih 110 na 65, što će dovesti i do smanjenja broja odbornika u skupštinama opština i do manjeg broja članova Gradskog i opštinskih veća.

Osim toga, dodao je Vesić, Grad Beograd će izmenama Zakona o glavnom gradu tražiti nove nadležnosti, koje se tiču socijalne politike i katastra.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.06.2015.