Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIšTVU: BIćE DATA MOGUćNOST ONIMA KOJI SU DOBILI OTPREMNINE U DOSADAšNJIM PREDUZEćIMA DA NA DRUGAčIJI NAčIN ZASNUJU NOVU FIRMU I POKRENU POSAO I DA IM DRżAVA OMOGUćI POčETNI KAPITAL. ZAšTITNE RADIONICE BIćE IZUZETE IZ PROCESA PRIVATIZACIJE


Zakon o socijalnom preduzetništvu, kojim će biti regulisan položaj zaštitnih radionica, kao i preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, biće donet do kraja 2015. godine, saopštio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.  

Ovo je jedini propis koji nedostaje u toj oblasti, a koji će regulisati položaj svih teško zapošljivih kategorija u našem društvu.

Zakon o socijalnom preduzetništvu će omogućiti uspostavljanje nekoliko novih vidova preduzeća, a zbog završetka procesa privatizacije, jako je važno da bude usvojen do kraja ove godine.

Tim zakonom biće data mogućnost onima koji su dobili otpremnine u dosadašnjim preduzećima da na drugačiji način zasnuju novu firmu i pokrenu posao, ali i da im država omogući da taj početni kapital iskoriste na najbolji način, istakao je ministar.

Zaštitne radionice su, uz podršku Ministarstva privrede, izuzete iz procesa privatizacije.

Država je i ove godine obezbedila odgovarajuće podsticaje za preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kako bi tim ljudima bilo obezbeđeno što više poslova.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 05.06.2015.