Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MMF ISPITUJE KVALITET UKUPNOG POSLOVANJA SRPSKIH BANAKA


Sve banke u Srbiji ove godine će morati, pored redovnih kontrola, da prođu i posebne dijagnostičke testove koje zahteva MMF. Proveriće se celokupno  poslovanje, a posebno da li su ispoštovane odluke NBS o podeli odobrenih kredita po rizičnosti i da li je izdvojeno dovoljno novca za eventualne gubitke.

U Srbiji je i dalje veliki problem nivo nenaplativih kredita koji iznosi oko 24 odsto ili oko 3,5 milijarde evra, što je četvrtina od ukupno plasiranih sredstava banaka.

Guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, izjavila je da su izabrani konsultanti koji će obavljati ispitivanja, odnosno proveru kvaliteta ukupnog poslovanja banaka, koji zahteva Međunarodni monetarni fond.

"Održivo rešavanje problema nenaplativih kredita zahteva sprovođenje koordiniranih aktivnosti velikog broja institucija. Zato je formirana Radna grupa, a Strategijom neće biti predviđene aktivnosti, niti mere za pojedinačne banke, već čitav set aktivnosti koji na nivou sistema treba da doprinese stabilizaciji i smanjenju nivoa problematičnih kredita ", rekla je Tabaković.

Odgovarajući na pitanje da ima banaka koje prema dosadašnjim stres testovima moraju da povećaju kapital, ona kaže da se rezultati po bankama ne objavljuju javno zbog rizika pogrešne interpretacije.

"Objavljuju se u okviru Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema i kao takvi su dostupni javnosti", rekla je ona.

Tabaković je dodala da, budući da se stres testovi zasnivaju na mogućim, ali malo verovatnim ekstremnim pretpostavkama, loši rezultati stres testova ne znače neizostavno da se pojedinačna banka, grupa banaka ili sektor u celini suočavaju sa problemima. Svrha im je blagovremeno ukazivanje na potencijalne negativne scenarije i njihove eventualne posledice.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.06.2015.