Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA: Rasprava će trajati od 13. maja do 3. juna 2019. godine


Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Odbor za javne službe doneo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Nacrt zakona sačinila je Radna grupa u koju su imenovani predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva odbrane, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Upravnog suda, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu i udruženja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.

 Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodiće se u periodu od 13. maja 2019. godine do 3. juna 2019. godine za predstavnike svih udruženja boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata, organa nadležnih za boračko-invalidsku zaštitu, državnih organa, organa javnih službi, javnih preduzeća, stručne javnosti, i druge zainteresovane učesnike.

Učesnici javne rasprave pozivaju se da u toku perioda trajanja javne rasprave dostavljaju predloge, sugestije, inicijative i komentare na imejl adresu: boracka_zastita@minrzs.gov.rs, odnosno pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: "za javnu raspravu".

Tribine za raspravu o Nacrtu zakona biće organizovane u:

1) Vranju, dana 13. maja 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine grada Vranja, Kralja Milana broj 1 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Vranju i dr.);

2) Leskovcu, dana 13. maja 2019. godine, sa početkom u 17 časova, u sali Skupštine grada Leskovca, Pana Đukića 9-11 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Leskovcu i dr.);

3) Kragujevcu, dana 15. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine grada Kragujevca, Trg slobode broj 3 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Kragujevcu i dr.);

4) Užicu, dana 17. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine grada Užica, Dimitrija Tucovića broj 52 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Užicu i dr.);

5) Sjenici, dana 20. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine opštine Sjenica, Kralja Petra I broj 1 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju opštini Sjenici i dr.) ;

6) Kraljevu, dana 20. maja 2019. godine, sa početkom u 18 časova, u sali Skupštine grada Kraljeva, Trg Jovana Sarća broj 1 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Kraljevu i dr.);

7) Somboru, dana 23. maja 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u sali Skupštine grada Sombora, Trg cara Uroša broj 1 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Somboru i dr.);

8) Zrenjaninu, dana 23. maja 2019. godine sa početkom u 17 časova, u sali Skupštine grada Zrenjanina, Trg slobode broj 10 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Zrenjaninu i dr.);

9) Novom Sadu, dana 27. maja 2019. godine sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina broj 2 (predstavnici Pokrajinskog sekretarijata, boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Novom Sadu i dr.);

10) Zaječaru, dana 29. maja 2019. godine sa početkom u 12 časova, u sali Skupštine grada Zaječara, Trg oslobođenja broj 1 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Zaječaru i dr.);

11) Beogradu, dana 31. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 2 (suteren) Gradske uprave Grada Beograda, ulica 27. marta broj 43-45 (predstavnici Gradskog sekretarijata, boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Beogradu i dr.);

12) Nišu, dana 3. juna 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u sali skupštine grada Niša, 7. jula broj 2 (predstavnici boračko-invalidskih udruženja, predstavnici prvostepenih opštinskih organa koji gravitiraju gradu Nišu i dr.).

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će analizirati sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 7.05.2019.
Naslov: Redakcija