Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Doneti pravilnici o službenim putovanjima i troškovima reprezentacije i o postupku nabavke pribavljanjem ponuda


Advokatska komora Beograda obaveštava da je Upravni odbor AKB-a na sednici održanoj 26. aprila 2018.godine usvojio:

1. Pravilnik o službenim putovanjima i troškovima reprezentacije - kojim se uređuju uslovi pod kojim članovi organa Komore, nosioci funkcija u Komori ili drugi članovi Komore mogu ostvariti pravo na naknadu troškova u vezi sa službenim putovanjem u zemlji ili inostranstvu, kao i uslovi pod kojim sredstva Komore mogu biti iskorišćena kao trošak reprezentacije

2. Pravilnik o postupku nabavke pribavljanjem ponuda - kojim se uređuje postupak nabavke robe i usluga za potrebe Komore pribavljanjem ponuda.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 27.04.2018.
Naslov: Redakcija