Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSTITUISANO NACIONALNO TELO ZA AKREDITACIJU


Konstitutivna sednica Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) održana je 3. maja 2018. godine u Beogradu, a za predsednika tog tela jednoglasno je imenovan profesor Pravnog fakulteta Sima Avramović.

Za zamenika predsednika izabran je profesor emeritus Univerziteta Singidunum Slobodan Unković, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sednici je prisustvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević koji je istakao da će se ovo telo osim akreditacije baviti i politikom kvaliteta visokog obrazovanja i da je potrebno stvoriti "kulturu kvaliteta" po uzoru na druge evropske države.

"Visoko obrazovanje je čekalo da se formira Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Nacionalno akreditaciono telo da počne da radi punom parom", naveo je on i dodao da je uloga ovog tela veoma značajna.

"Nova vremena idu i nova tela, novi zakon i stvari koje moramo da osavremenimo. Ovo telo je sam softver visokog obrazovanja Srbije. Vrh piramide koji mora da shvati da je njegova uloga ne samo da se bavi akreditacijom i proverom kvaliteta kroz sam proces akreditovanja visokoškolskih ustanova na bilo kom nivou studijskih programa nego i samom politikom vođenja kvaliteta visokog obrazovanja", ukazao je on.

Ministar je ocenio da je u okviru prosvete i nauke urađeno dosta i kada je reč o novim zakonima, ali da je pre svega promenjena paradigma učenja i nastave.

On je ukazao da je vrlo značajna javnost u radu ovog tela.

Predsednik Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju Sima Avramović ocenio je da je samo zajedničkim radom moguće postići rezultate.

"Sada se prvi put pojavljuje agencija. NAT je potpuno drugačije telo i institucionalno i kvalitativno od KAPK. Pre svega jer podrazumeva i drugačiji odnos države prema visokom obrazovanju, jer je prvi put visoko obrazovanje dato u ruke ljudima iz visokog obrazovanja i onima koji su stejkholderi", ukazao je on.

Avramović je dodao da je reč o nezavisnom telu, koje će funkcionisati bez uticaja države, ali u saradnji sa državom i zajedničkim ciljem da se podigne visoko obrazovanje.

Prema njegovim rečima, akreditacija ustanova je uglavnom završena a glavni zadatak NAT-a će biti provera kvaliteta.

Avramović je rekao i da će u periodu od dve godine biti otklonjene zamerke Enkve i da će jedan od prioriteta NAT biti međunarodna akreditacija.

U Upravnom odboru Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta tela je ukupno sedam članova.

Među njima su profesor Mašinskog fakulteta Milorad Milovančević koga je predložila Konferencija univerziteta, profesorka Vera Milošević sa Visoke poljoprivredne škole koju je predložila Konferencija akademskih strukovnih studija i visoka škola. Na predlog Privredne komore Srbije članovi UO NAT-a su Miroljub Aleksić i Stanka Pejanović.

Ministarstvo prosvete predložilo je za članove profesore Simu Avramovića, Slobodana Unkovića i Refika Šećibovića.

Na sednici je prihvaćen i predlog Statuta ovog tela i pokrenut postupak za izbor direktora.

Izvor: Vebsajt RTV, 03.05.2018.