Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Izmenama Zakona biće ukinuti penali za prevremeno penzionisanje. Novina je i da će svi koji ostvare 45 godina radnog staža moći da se penzionišu bez obzira na godine života i za njih neće važiti kazneni poeni, a starosna granica biće snižena i za one sa benificiranim stažom, kao i za one koji odlaze sa radnog mesta po posebnim uslovima. Osim penala u izmene Zakona ući će i ukidanje privremenih rešenja za penziju, kao i promena uslova za ostvarivanje prava na poljoprivredne penzije


Svi koji su otišli u penziju bez ispunjenog starosnog uslova, od trenutka kada napune 65 godina primaće punu penziju. Izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - dalje: Zakon), koje će najverovatnije stupiti na snagu već sredinom 2017. godine, važiće za sve penzionere koji su zbog ranijeg odlaska do sada plaćali penale. Njima će penzija biti podignuta na nivo bez umanjenja onda kada dostignu opštu starosnu granicu, ali tek od trenutka početka primene Zakona.

Novina je i da će svi koji ostvare 45 godina radnog staža moći da se penzionišu bez obzira na godine života i za njih neće važiti kazneni poeni, a starosna granica biće snižena i za one sa benificiranim stažom, kao i za one koji odlaze sa radnog mesta po posebnim uslovima.

- Vlada najpre treba da utvrdi Predlog izmena i dopuna Zakona i da ga dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje - kažu u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. - Ukoliko poslanici usvoje predložene izmene propisa, PIO fond će rešenjem kojim se ostvaruju ova prava utvrditi da će osiguranik posle dostizanja opšte starosne granice ostvarivati pravo na penziju bez ikakvog umanjenja.

Pošto se uslovi za žene pomeraju iz godine u godinu, odnosno povećavaju postepeno na 63 do 2020, a na 65 do 2032. godine, u skladu sa tim će se i damama ukidati i penali.

Kazneni poeni za svaki mesec ranijeg odlaska sa radnog mesta važe od 1. januara 2015, kada su stupile na snagu prethodne izmene propisa o PIO. Pravo na prevremenu starosnu penziju, odnosno na ček umanjen penalima od 0,34 do 20,4 odsto u Srbiji, prema statistici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, trenutno prima 20.087 penzionera. U 2015. godini, na listi je bilo 11.173 osoba, a u 2016. godini 8.914, što je ukupno 20.087 korisnika ovog prava.

Prema podacima PIO fonda, nešto više od četvrtine od ukupnog broja prevremenih penzionera ili 5.218 korisnika trenutno ima maksimalno umanjenje. To znači da im se na, primera radi, iznos od 25.000, ček umanjuje svakog meseca za nešto više od 5.000 dinara.

Prema procenama Ministarstva rada očekivani rast BDP-a, povećana naplata doprinosa Fonda PIO, nove investicije i postojeći trend rasta zapošljavanja daće pozitivne efekte na prihod Fonda. To bi trebalo da doprinese i anuliranju eventualnog rasta troškova do kojih će doći ukidanjem penala posle dostizanja opšte starosne granice.

U Ministarstvu rada kažu da će osim penala u izmene Zakona ući i ukidanje privremenih rešenja za penziju, kao i promena uslova za ostvarivanje prava na poljoprivredne penzije. Kako će ova pitanja biti rešena, još se ne zna. Oformljena je radna grupa koja će ponuditi moguća rešenja.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 04.05.2017.
Naslov: Redakcija