Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 7. MAJA 2015. GODINE


Ustavni sud je na 12. sednici odlučio o pet predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da Pravilnik o određivanju, upotrebi i čuvanju državne, službene i poslovne tajne u ustanovama za izdržavanje kazne zatvora ("Sl. glasnik SRS", br. 49/79), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje donete ili izvršene na osnovu odredaba navedenog Pravilnika. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011 i 18/2013 - odluka US), odložio objavljivanje ove odluke u "Sl. glasniku RS" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUo-926/2012)

- utvrdio da Odluka o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej broj: II 011-96/2014 od 22. jula 2014. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta odnosno radnje preduzete na osnovu navedene Odluke. (predmet IUo-626/2014)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4713/2012 i Už-4773/2012

- odbio kao neosnovanu ustavnu žalbu, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetu Už-6073/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 7.5.2015.