Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 16. SEDNICE I VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 7. MAJA 2015. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 16. sednici I Velikog veća odlučio o 23 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 144. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013).

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-229/2014, da je za postupanje po zahtevu za sprovođenje istrage nadležno Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

- u predmetu IIIU-326/2014, da je za postupanje nadležan Prekršajni sud u Čačku

- u predmetu IIIU-351/2014, da je za postupanje nadležan Prekršajni sud u Čačku

- u predmetu IIIU-522/2014, da je za postupanje nadležan Prekršajni sud u Čačku

- u predmetu IIIU-534/2014, da je za postupanje nadležan Prekršajni sud u Čačku

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1251/2012, Už-5419/2012, Už-6877/2012, Už-7693/2012, Už-7932/2012, Už-8480/2012, Už-8507/2012, Už-8538/2012, Už-8566/2012, Už-9341/2012, Už-9346/2012, Už-9948/2012 i Už-11201/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-177/2012 i Už-9794/2012

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-3734/2013 i Už-7477/2014

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 7.5.2015.