Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI: €� ROK ZA PODNOšENJE PROGRAMA JE 5. JUN 2015. GODINE DO 15 čASOVA €�


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:

•    Bezbednost dece na internetu

•    Takmičenja u oblasti računarstva i informatike, matematike i fizike

•    Organizacija letnjih škola u oblasti računarstva i informatike

•    Digitalizacija kulturne baštine

•    Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 5. jun 2015. godine do 15 časova. Blagovremenim će se smatrati predlozi programa koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. U slučaju da podnosioci svoje programe upućuju putem pošte, blagovremenim se smatraju one prijave koje su predate pošti do isteka navedenog roka.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: "ZA KONKURS - NE OTVARATI".

Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se na adresi: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-u-oblasti-razvoja-informacionog-drustva/?lang=lat

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 7.5.2015.