Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INSPEKCIJA RADA POČELA DA OBAVLJA POJAČANI NADZOR USLOVA RADA KOD POSLODAVACA IZ OBLASTI TURIZMA U CILJU SPREČAVANJA "RADA NA CRNO"


Nadzor u trističkim agencijama obavlja se u Beogradu i Nišu, dok se pojačani nadzor uslova rada svih delatnosti obavlja u Subotici, Bačkoj Topoli i Malom Iđošu.

Inspektorka za rad, Nevena Stanojlović, kazala je agenciji Beta da Ministarstvo ispituje koliko poslodavci poštuju odredbe Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005).

"Cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je suzbijanje "rada na crno" i smanjenje broja povreda na radu. Akcenat u pojačanim nadzorima se stavlja na utvrđivanje radno-pravnih statusa, odnosno da li lica zatečena na radu imaju sa poslodavcem zaključene ugovore na radu, ili bilo koju drugu vrstu ugovora", navela je inspektorka.

Izvor: Vebsajt B92, 7.5.2015.