Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SISTEM OBJEKTIVNOG VREDNOVANJA RADA SUDIJA I TUŽILACA I ODGOVORNOSTI U PRAVOSUĐU JOŠ UVEK NIJE EFIKASAN


Pravosuđe je i dalje neefikasno, nije nezavisno i odgovorno, navodi se u delu izveštaja o napretku Srbije u sprovođenju politika iz ključnih oblasti - poglavlja 23 i 24 - pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, za period od septembra 2013. do aprila 2014. godine.

- Sistem objektivnog vrednovanja rada sudija i tužilaca i odgovornosti u pravosuđu još uvek nije efikasan.

  • Nova reforma pravosuđa uslovila je ponovno odlaganje i zastoj u vođenju sudskih postupaka, što je dodatno ugrozilo pravo na efikasnu i dostupnu pravnu zaštitu.
  • nema dovoljno zaposlenog stručnog i administrativnog osoblja u tužilaštvima, niti prostornih uslova za primenu novog Zakona o krivičnom postupku.

 

Kada je Zakon počeo da se primenjuje, tužilaštva su bila zatrpana dve do tri godine starim slučajevima u kojima nisu sprovedene istrage, što je rezultiralo dvomesečnom blokadom tužilaštava, razrešenom odbacivanjem 90 procenata takvih krivičnih prijava - navodi koalicija „prEUgovor“.

Osim da je za brži napredak Srbije u pregovorima o pristupanju EU neophodno da nova vlada poveća nezavisnost, efikasnost i odgovornost sudstva, koalicija smatra da je, takođe, potrebno zaustaviti praksu stvaranja izuzetaka od zakona, arbitrarnog donošenja odluka, politizacije i zloupotreba javnih ovlašćenja.

- Neophodno je i poboljšati nadzor nad primenom strategija i akcionih planova, popraviti pravni okvir za zaštitu ljudskih prava i unaprediti zaštitu uzbunjivača - zaključila je koalicija.

Izvor: http://www.danas.rs, B. K.