Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

RASPISAN TENDER ZA EVIDENTIRANJE SVIH SPLAVOVA I SOJENICA U BEOGRADU: Rok za podnošenje ponuda je 5. maj 2022. godine


Sekretarijat za privredu Beograda raspisao je tender za nadogradnju Geografskog informacionog sistema (GIS) softverskom aplikacijom koja će omogućiti evidenciju splavova i sojenica, a kako bi se utvrdile nadoknade predviđene zakonom.

Sekretarijat je raspisao tender za drugu fazu, odnosno nadogradnju, Geografskog informacionog sistema vodotoka 2. reda u Beogradu.

Usluga, kako piše u tehničkoj specifikaciji, obuhvata i izradu registra (baze podataka) svih splavova i sojenica na levoj obali Save od Obrenovca do ušća Save u Dunav i delu desne obale Dunava od ušća Save u Dunav do Višnjice sa realnim stanjem lokacije i kvadrature objekata, kao i nadogradnju mobilne aplikacije softverskim rešenjem za popis splavova i sojenica na terenu.

Dalje, javna nabavka podrazumeva i ucrtavanje i implementaciju u GIS splavova i sojenica na osnovu orto-foto snimaka, terensko snimanje i mapiranje dodatnih lokacija pomoću bespilotnih letelica, unos podataka prikupljenih avio snimanjem i snimaka pomoću bespilotnih letelica u implementirani GIS i obuku za rad na softveru.

Rok za podnošenje ponuda je 5. maj, a od ponuđača se traži da je u poslednje tri godine, između ostalog, realizovao najmanje dva projekta u kojima je vršio avio snimanje pomoću digitalne kamere sa vertikalnim i kosim snimcima, kao i najmanje dva projekta u kojima je predmet bila izrada i implementacija GIS ili Web-GIS softvera.

Takođe, neophodno je da ponuđač raspolaže sa dva profesionalna pilota koji poseduju Komercijalnu dozvolu (CPL).

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Nevena Petaković, 06.04.2022.
Naslov: Redakcija