Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: OD 8. JUNA 2016. GODINE ORGANI UPRAVE SU DUżNI DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA, A OD JUNA 2017. GODINE STRANKE ćE MOćI DA PODNOSE PRITUżBE PROTIV NEAżURNE UPRAVE


Javna uprava mora da prestane da od građana traži informacije koje ima u sopstvenim evidencijama i kako predviđa Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), u roku od tri meseca od usvajanja Zakona, tj. od 8. juna 2016. godine uprava mora da prestane da traži te informacije od stranaka, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

"Ja to uvek plastično ilustrujem - nećete dolaziti na produžavanje lične karte, a još morate da donosite krštenicu da se vidi da ste se rodili", rekla je Udovički.

Ona je istakla da je suština da se pripremi i kapacitet Ministarstva i razumevanje kako najbolje da se podstakne i obezbedi da se usvojeni zakoni istinski sprovedu, u potpunosti, a pre svega Zakon o opštem upravnom postupku.

"Taj Zakon zaista ima nameru da promeni odnos između građana i države. Država ne treba da bude kontrolor građana, a pogotovo ne da uprava štiti državu od građana, a naročito privrednika i poslodavaca, što je naročito često prepreka u razvoju, već treba da se razvije partnerski odnos i na tom putu, prvi korak koji Zakon uspostavlja je da u roku od tri meseca od usvajanja Zakona, uprava mora da prestane od građana da traži informacije koje zapavo ima u sopstvenim evidencijama", rekla je Udovički.

Dodala je da uprava ima te informacije, ali podvukla da neće biti mali izazov prevesti ceo sistem uprave na taj drugačiji način rada.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.04.2016.
Naslov: Redakcija