Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZADRUGAMA: ZADRUżNA REVIZIJA JE KONTROLA USKLAđENOSTI POSLOVANJA, UPRAVLJANJA I ORGANIZOVANJA ZADRUGE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, ZADRUżNIM PRINCIPIMA I ZADRUżNIM VREDNOSTIMA. PORED KONTROLNE FUNKCIJE, ZADRUżNA REVIZIJA IMA PREVENTIVNU I INSTRUKTIVNU FUNKCIJU U CILJU ZAšTITE INTERESA ZADRUGA, ZADRUGARA I UNAPREđENJA ZADRUGARSTVA


Odredbama Zakona o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 7. januara 2016. godine, zadružna revizija je uređena na način da su se uvažili trenutni kapaciteti zadružnih saveza, uz poštovanja principa da zadružnu reviziju treba da obavlja sam zadružni sektor, uz odgovarajući nadzor Ministarstva privrede.

S tim u vezi, članovima 80 -102. Zakona, regulisan je pojam zadružne revizije, vrste, uslovi, kao i obaveze zadruga i zadružnog saveza u vezi sa obavljanjem poslova zadružne revizije.

Ujedno, Ministartvo privrede je pripremilo modele dokumenata koji znatno olakšavaju pripremu dokumentacije koju je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahteva za obavljanje poslova zadružne revizije:

- Zahtev za obavljanje zadružne revizije,

- Izjava o tehničkoj i organizacionoj osposobljenosti,

- Pravilnik o zadružnoj reviziji.

Prvi zahtev za obavljanje poslova zadružne revizije Ministarstvu privrede je poslao Zadružni savez Vojvodine.

Na osnovu uvida u kompletnu dokumentaciju koja je dostavljena uz zahtev, utvrđeno je da su ispunjeni svi Zakonom propisani uslovi za donošenje rešenja kojim se dozvoljava obavljanje poslova zadružne revizije.

U skladu sa navedenim, od strane Ministarstva privrede izdato je rešenje (br. 401-00-00657/2016-06 od 01.04.2016. godine) kojim se dozvoljava obavljanje poslova zadružne revizije Zadružnom savezu Vojvodine iz Novog Sada.

Izvor: Redakcija, 07.04.2016.