Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN NACRT NACIONALNOG STANDARDA ZA ADRESNI SISTEM: UVOđENJEM OVOG STANDARDA DEFINISAćE SE OPšTI PRINCIPI ADRESNOG SISTEMA NA NACIONALNOM NIVOU I LAKšA RAZMENA ADRESNIH PODATAKA IZMEđU DRżAVNIH INSTITUCIJA


Komisija za poštanski saobraćaj Instituta za standardizaciju Srbije usvojila je Nacrt Nacionalnog standarda za adresni sistem, što predstavlja polaznu osnovu za izradu nacionalnog adresnog registra, saopštila je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel).

U saopštenju se navodi da se sada ažuriranje adresnih podataka u Srbiji radi na više mesta, od Republičkog geodetskog zavoda do Pošte Srbije.

Uvođenjem ovog standarda definisaće se opšti principi adresnog sistema na nacionalnom nivou i lakša razmena adresnih podataka između državnih institucija.

Adresa je ključna infrastruktura za društveni i ekonomski razvoj jedne zemlje, a posedovanje adrese spada u osnovna prava. Svetska banka i Svetski poštanski savez razvili su indikator adresovanja koji pokazuje da nedostatak adrese predstavlja prepreku za ekonomski razvoj zemlje.

Nacionalni standard za adresni sistem definiše format i procedure razmene podataka između državnih institucija koje su zadužene za kreiranje, ažuriranje i upotrebu adresnih podataka.

Korišćenjem ovog standarda koji je definisan u okviru pojedinih zakonskih i podzakonskih akata dobijaju svi, od građana do državne uprave - zdravstvene i penzione usluge, platni promet, bolje evidentiranje i prikupljanje poreza, planiranje distributivnih mreža komunalnih servisa, bolji rad urgentnih službi, planiranje i implementacija državne politike (prirodne katastrofe, bolesti, javna bezbednost, javna kampanja), podrška elektronskog poslovanja.

U radu Komisije na izradu Nacrta Nacionalnog standarda za adresni sistem, pored predstavnika Ratela, učestvuju Privredna Komora Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Pošta Srbije, Republički geodetski zavod, Republički zavod za statistiku, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Saobraćajni fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Visoka škola za informaciono komunikacione tehnologije.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.04.2016.