Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSTITUISANA RADNA GRUPA ZA IZRADU POSEBNOG AKCIONOG PLANA ZA NACIONALNE MANJINE


Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, istakla je da Akcioni plan treba da odgovori na preporuke EU, kako bi se obezbedilo kontinuirano poboljšanje položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Direktorka Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je poručila da će Kancelarija svim svojim kapacitetima pružiti podršku tokom izrade ovog značajnog dokumenta, i nastaviti da koordinira između ministarstava Vlade i onoga što se dešava u praksi. Paunović je podsetila da je koordinacija nacionalnih saveta bila ključni partner u razmeni informacija sa nacionalnim savetima, dodajući da je koordinacija garancija da će čitav proces izrade dokumenta biti transparentan i da će u njegov rad biti uključeni nacionalni saveti. "Mora se precizno utvrditi metodologija i dinamika izrade samog Akcionog plana", navodi Paunović, koja je ovom prilikom pozvala sve zainteresovane da uzmu učešće kako bi ovaj izazovan posao bio kvalitetno završen.

Prema rečima Čedomira Backovića, pomoćnika Ministra pravde i šefa pregovaračke grupe za poglavlje 23. pregovora sa EU i predsednika radne grupe, Akcioni plan mora biti pre svega sprovodljiv i realno ostvariv u narednom periodu, imajući u vidu da kvalitet plana umnogome može odrediti ritam otvaranja poglavlja 23. S obzirom da se to poglavlje odnosi i na pitanja osnovnih prava, on je naglasio da je potrebna veća zaštita uživanja ljudskih prava i da će Srbija uložiti napore kako bi unapredila položaj nacionalnih manjina. U skladu sa time, istakao je da će se akcionim planom posvetiti puna pažnja važnim aspektima zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskrminacije i time obezbediti viši nivo zaštite i lakše ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina. "Cilj je da se ispravi razlika između teorije i prakse", ocenio je Backović, ističući da je normativni okvir pohvaljen od strane Saveta Evrope, ali primena istog može značajno da se unapredi.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je naglasio da je Akcioni plan prilika da sve što je dobro napisano u zakonu, kroz merljive rezultate, bude implementirano.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici državnih organa i institucija, kao i predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija. 

Izvor: Vebsajt Kancelarije za ljudska i manjinska prava, 7.4.2015.