Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


  • SAVREMENA ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE - ŠANSA ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA
  • KRETANJE KUPOVNE MOĆI U REPUBLICI SRBIJI ZA FEBRUAR 2014. GODINE •
  • PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2014. godine •
  • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2014. godine •
  • PRIMENA PROPISA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2014. godine •
  • NAČIN POPUNJAVANJA PORESKE PRIJAVE O UTVRĐENOM POREZU NA IMOVINU, PRILOGA-1 I PODPRILOGA, KAO I EVENTUALNO PORESKO OSLOBOĐENJE ZA DEO POVRŠINE ZEMLJIŠTA ISPOD OBJEKTA
  • OBAVEZA DOSTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA SA MIŠLJENJEM REVIZORA ZA 2013. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI - 30. APRIL 2014. GODINE
  • PRAVO NA REKACIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U INDUSTRIJSKE SVRHE
Izvor: Paragraf Lex