Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


  • PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
  • PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
  • USKLAĐENI IZNOSI TARIFE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - SA PRIMENOM OD 1. APRILA 2014. GODINE - OBJAVLJENO NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR
  • PRIJEM LICA U RADNI ODNOS NA UPRAŽENJENO RADNO MESTO U ŠKOLI SA ASPEKTA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
Izvor: Paragraf Lex